Projekt „Knjiga žalbi i pohvala“ daje studentima glas!

Foto: http://szssplit.hr/

Najaktivnija studentska udruga S4S, koja je ujedno i dobitnica Rektorove nagrade za volonterski i humanitarni rad, organizira projekt koji iznimno podržavaju i dekani fakulteta iako su svjesni da se studenti mogu obrušiti na njihov rad. Naime, svjesni su da se jedino otvorenom komunikacijom može do?i do srži problema, odnosno poboljšavanja situacije i podizanja studentskog standarda!

Projekt traje od 17.3. – 4.4.2014. godine i održat ?e se na svim ve?im fakultetima u Splitu. Sve pohvale i kritike bit ?e iznesene na tribini 10.travnja u Sveu?ilišnoj knjižnici te ?e dekanima direktno biti uru?ena Knjiga žalbi i pohvala.

Tekst: Kristina DunatovViše o


©2019 Televizija Student