Priznanja profesorima emeritusima i najboljim studentima Fakulteta političkih znanosti

array(2) { [0]=> int(8) [1]=> int(5) }

Autorica: Nataša Vidakovi?

U srijedu, 7.11.2012.god., u Auli Rektorata Sveu?ilišta u Zagrebu održana je sve?ana sjednica Fakultetskog vije?a povodom 50. ro?endana FPZG. Uz rektora Aleksu Bjelišu i dekana Fakulteta politi?kih znanosti Nenada Zakošeka, sve?anom skupu prisustvovali su predsjednik RH Ivo Josipovi?, gradona?elnik Zagreba Milan Bandi? te ministar znanosti, obrazovanja i športa Željko Jovanovi?.

Akademsko osoblje i posebne uzvanike pozdravio je dekan Zakošek osvrnuvši se na po?etak i prve diplomirane generacije Fakulteta te dodao: “Nadam se da ?emo se na proslavi sljede?eg jubileja vidjeti u novom prostoru fakulteta na novoj lokaciji, možda kampusu Borongaj.”

Rektorat – svečana sjednica (50 godina FPZG-a) from TV Student FPZG on Vimeo.

Apelu za novi prostor Fakulteta pridružio se predsjednik Josipovi? i uz to izrazio sve pohvale za doprinos u razvoju politi?ke znanosti. “Vaš utjecaj na politiku veoma je važan. Razvili ste politologiju kao znanost, a ne prakti?nu djelatnost, jer svakako bi trebalo biti više politologa u ulozi politi?ara.”

Autorica: Nataša Vidakovi?

Za doprinos znanosti i politici, uz najbolje ro?endanske želje, zahvalio se i ministar Jovanovi? rije?ima: “Kao lije?nik po struci jako puno u?im i to u?enje traje cijeli život. Sada kao politi?ar u?im svakodnevno, a uvelike mi u tome pomažu vaši ?asopisi Politi?ka misao i Politi?ke analize koje redovito ?itam. Nadam se da ?e vašom zaslugom ubudu?e Hrvatski Sabor popuniti ve?inom diplomirani politolozi, jer trenutna situacija ne pokazuje takvu sliku. Od 151 zastupnika u Saboru RH, njih 109 ima visoku stru?nu spremu, a samo 17 ih je diplomiralo na Fakultetu politi?kih znanosti. ?etvero pripada oporbi, a njih 13 vladaju?oj koaliciji.”

“Kao bivši student zaželio bih vam sretan ro?endan i nadam se da ?emo uskoro realizirati selidbu iz Lepuši?eve 6”, obratio se Milan Bandi? Fakultetskom Vije?u.

Predsjednik Ivo Josipovi? dodijelio je odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Ru?era Boškovi?a akademiku Zvonku Posavcu i profesorima emeritusima Ivanu Prpi?uDavoru Rodinu Ivanu Šiberu. Fakultetu politi?kih znanosti uru?io je posebno priznanje za doprinos razvoju društva i znanosti povodom 50. obljetnice te nagrade njegovim najboljim studentima.

Nagra?eni studenti preddiplomskog studija politologije ove godine su Bosilj Lana, Musi? Aleksandar, Budimir Ana, Saraja Uroš – Valentino, Kostanjevec Karlo, Topolovec Mateja, a na preddiplomskom studiju novinarstva Lechpammer Stela, Šimi? Nikola, Šobak Mateja, Neki? Ivan, Gutierezz Ivana, Renduli? Daria te Petra Mla?i? i Petra Kova?evi? na diplomskom studiju novinarstva.

Autorica: Nataša Vidakovi?

U okviru sve?ane sjednice prikazan je dokumentarni film o povijesti i razvoju Fakulteta politi?kih znanosti kojeg su snimili studenti novinarstva uz pomo? arhive Hrvatske radiotelevizije iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina.

Na samom kraju prigodna predavanja održali su poznati politi?ki sociolog, profesor Claus Offe Damir Grubiša, profesor Fakulteta koji trenutno obavlja dužnost veleposlanika RH u Republici Italiji.

Program sve?ane sjednice moderirao je Zlatan Krajina, viši asistent na Fakultetu politi?kih znanosti, dok je cijelu ceremoniju prenosila uživo Televizija Student na 106. programu Iskon TV-a.


Više o


©2019 Televizija Student