Priziv savjesti u medicini

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Okrugli stol pod nazivom ”Priziv savjesti u medicini”, umjesto da regulira taj aktualni problem kako je najavio u programu, pretvorio se u još jednu raspravu o poba?ajima. Unato? ?injenici da se priziv savjesti može odnositi na razne sfere života, poput školstva, prisutni doktori i doktori znanosti nisu se udaljili od tog jednog aspekta problema.

Pravo žena na poba?aj nije bilo osporeno, ali isto tako nije ni pravo lije?nika da ga odbiju izvesti. Gosti nisu uspjeli saznati ništa novo o nepoznatom i nedefiniranom pojmu priziva, ali su zato puno toga saznali o vjerskoj slobodi lije?nika. Dr. Trpimir Goluža je zahtijevao da se ne dira ”ljude koji su odlu?ili o?uvati svoj osobni integritet”. Isto tako se istaknula umiješanost vjerskih organizacija u proces odobrenja poba?aja potkrijepljena primjerom šibenske bolnice koja je navodno kao uvjet postavila savjetovanje pacijentice s religijskim udrugama. Dr. Jasenka Gruji? Kora?in je odlu?no izjavila kako ”lije?nici trebaju pružati usluge temeljene na znanosti, a ne na religijskoj dogmi”.

okrugli stol

Regulacija priziva savjesti je, govornici su se složili, prijeko potrebna. No, ne slažu se oko na?ina. Dr.sc. Dalida Rittossa je problematizirala ustavnost priziva, otvaraju?i pitanje može li priziv savjesti biti protuustavan kada su svi uvjeti za pravo žene na prekid trudno?e ostvareni”. Dr. Gruji? Kora?in  je ustvrdila kako se mora ”definirati pozitivan i negativan priziv savjesti… utvrditi procedura, isklju?iti institucijski priziv savjesti.” Istaknuli su se i dvostruki kriteriji lije?nika u odnosu prema problemu. S jedne strane, oni zahtijevaju da se navede razlog poba?aja pacijentice, a sa druge oni se  sami ne žele izjasniti o odbijanju izvedbe procedure.

O položaju žena u Hrvatskoj danas govornici su imali razli?ita mišljenja. Dr.sc. Jasenka Gruji? smatra da je položaj žene oslabio u odnosu na vrijeme kad je ona bila djevojka i to ”na raznim podru?jima, od rada, zdravstvene zaštite, ljudskih prava, diskriminacije”. Dr.sc. Dubravko Lepuši? tvrdi kako su prava žena neupitna, ali da ih treba nadograditi i poja?ati. Dr. Gruji? Kora?in  smatra da žene moraju ”ustati uz pomo? naših muških kolega… koji znaju da su ženska prava garancija za op?a ljudska prava”.

Autorica teksta: Daniela Tupanjac
©2019 Televizija Student