Prije nego umrem, želim…

Before I Die naziv je globalno poznatog projekta koji je stigao i u Hrvatsku. U sklopu projekta u subotu 18. sije?nja u trgova?kom centru City Center one West postavljena je posebna drvena plo?a na kojoj svi posjetitelji do 24. sije?nja mogu upisati svoje želje, poruke i nade koje žele ostvariti prije smrti.

Cilj je projekta osvijestiti ljude o zaboravljenim životnim snovima, koje su u užurbanom svijetu punom ekonomskih i financijskih ograni?enja zapustili. Projekt provodi grupa studenata diplomskog studija Ekonomskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu (Miljena Mami?, Marina Matoševi?, Lucija Mlinarevi?, Mateja Margeti?, Igor Krpan, Martin Hanich), u sklopu kolegija Menadžment promjena i u suradnji sa City Centerom one, u želji da potakne ljude da se prisjete dana kad su se trudili dosegnuti barem dio onoga o ?emu su maštali.

Projekt Before I Die nastao je u New Orleansu, a pokrenula ga je Candy Chang nakon gubitka voljene osobe. U želji da podsjeti sebe i svoje sugra?ane na prave vrijednosti u životu te potakne svijest o pomalo zaboravljenim i zapostavljenim željama koje ?esto ostaju nerealizirane, jednog je dana oslikala zid napuštene ku?e i ispunila ga zapo?etim porukama „Prije nego što umrem, želim _______“. U sljede?im danima brojni su prolaznici dopunili re?enicu i kredom zapisali vlastite poruke, ostavljaju?i trajni podsjetnik na sve ono što žele ostvariti tijekom života.

Potaknuta odli?nim odazivom sugra?ana, Candy je odlu?ila ideju projekta podijeliti dalje te je izradila upute za izradu vlastitog zida koje svatko u bilo kojem dijelu svijeta može primijeniti i u svojoj zajednici. Projekt je tako zaživio globalno i danas u svijetu postoji više od 425 zidova, na kojima je ispisano tisu?e poruka na više od 25 jezika u preko 60 zemalja, me?u kojima su i Kazahstan, Portugal, Japan, Danska, Irak, Argentina i Južnoafri?ka Republika. Zahvaljuju?i studentima zagreba?kog Ekonomskog fakulteta i stanovnici Hrvatske imaju priliku sudjelovati u globalnom pokretu i trajno zapisati svoje poruke i želje koje žele ostvariti za svog života.

 Više o


©2019 Televizija Student