Prijavite se i svojim idejama doprinesite boljem studentskom životu u Zagrebu

array(2) { [0]=> int(64) [1]=> int(2266) }

Studentski zbor Sveu?ilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane da se uklju?e u rad jednog od odbora Studentskog zbora i tako svojim idejama doprinesu kvalitetnijem i boljem studentskom životu u Zagrebu.

Prijave su otvorene do petka 29. sije?nja 2016.g.

Prenosimo Javni poziv Studentskog zbora u kojem možete saznati u koje se sve odbore možete uklju?iti.

JAVNI POZIV

za izbor voditelja i ?lanova odbora Studentskog zbora Sveu?ilišta u Zagrebu

I.

Pravo na sudjelovanje imaju student/ice koji ispunjavaju sljede?e op?e uvjete:

– da su studenti Sveu?ilišta u Zagrebu,

– da su u posljednje dvije godine studija (zajedno) sakupili minimalno 60 ECTS bodova,

II.

Za sudjelovanje kandidati/kinje su dužni priložiti:

– ispunjen prijavni obrazac

– životopis

– motivacijsko pismo

– potvrdu o statusu studenta i dokaz o sakupljenim ECTS bodovima u posljednje dvije godine studija

– prijedlog plana i programa rada odbora za koji se prijavljuje

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na: studentski.zbor@gmail.com

(u elektroni?kom obliku sa skeniranom dokumentacijom)

III.

Mandat voditelja i ?lanova Odbora za sport traje godinu dana, s mogu?noš?u reizbora.

IV.

Voditelj odbora , a po potrebi i ?lanovi odbora, prisustvuju sjednicama Skupštine Studentskog zbora Sveu?ilišta u Zagrebu bez prava glasa.

Voditelj Odbora za sport obvezan je o svom radu redovito izvještavati Studentski zbor Sveu?ilišta u Zagrebu.

 

Više o aktivnostima koje se o?ekuju od pojedinog odbora :

Odbor za sport: (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

– kontrola provedbe sportskih natjecanja Sveu?ilišta u Zagrebu

– održavanje i stvaranje sadržaja za studentski sport Sveu?ilišta u Zagrebu

– planiranje posebnih sportskih doga?aja

– sudjelovanje u ostalim aktivnostima vezanim uz sportske aktivnosti Studentskog zbora Sveu?ilišta u Zagrebu.

Odbor za kulturu: (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

-sve aktivnosti vezane za promicanje studentskog angažmana u kulturi

Odbor za me?unarodnu suradnju: (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

– izrada promotivnih materijala Odbora za me?unarodnu suradnju Studentskog zbora Sveu?ilišta u Zagrebu

-suradnja i rad na projektima Europske Studentske Unije

-suradnja s ostalim studentskim organizacijama

– sudjelovanje u svim ostalim aktivnostima vezanim uz me?unarodnu sura?nju Studentskog zbora Sveu?ilišta u Zagrebu

Od kandidata se o?ekuje još i:

– poznavanje engleskog jezika

– komunikativnost i timski rad

– poželjno poznavanje još jednog ili više stranih jezika

– poželjno iskustvo rada u sli?nim odborima ili na projektima me?unarodne suradnje

Odbor za studentski standard: (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

-sve aktivnosti vezane za poboljšanje i razvoj studentske prehrane, smještaja , stipendija i dr.

Odbor za odnose s javnoš?u: (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

– odnosi s medijima

– održavanje i stvaranje sadržaja za mrežnu stranicu Studentskog zbora Sveu?ilišta u Zagrebu,

kao i za stranice na društvenim mrežama (TRENUTNO facebook, potrebno je otvoriti I Twitter ra?un)

– izrada medijske kampanje oko korekcije cijena u studentskim domovima

– izrada promotivnih materijala Studentskog zbora Sveu?ilišta u Zagrebu

– planiranje posebnih doga?aja

– sudjelovanje u ostalim aktivnostima vezanim uz komunikaciju i promociju aktivnosti Studentskog zbora Sveu?ilišta u Zagrebu.

Odbor za upravljanje kvalitetom: (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

– kontrola kvalitete Sveu?ilišta u Zagrebu

– osmišljavanje mogu?ih na?ina kontrole kvalitete Sveu?ilišta u Zagrebu

– iznošenje stavova o mogu?im novim na?inima provedbe anketiranja studenata Sveu?ilišta u Zagrebu

– utvr?ivanje problema kvalitete nastave Sveu?ilišta u Zagrebu

– stvaranje sadržaja za mrežnu stranicu Studentskog zbora Sveu?ilišta u Zagrebu, kao i za stranice na društvenim mrežama

– planiranje posebnih doga?aja

Odbor za statutarna pitanja: (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

– kontrola provedbe Statuta Studentskog zbora Sveu?ilišta u Zagrebu

– kontrola suglasnosti op?ih akata i drugih odluka Studentskog zbora Sveu?ilišta u Zagrebu

– izrada prijedloga novih pravnih akata

– razrješavanje sporova statutarnog karaktera unutar Studentskog zbora Sveu?ilišta u Zagrebu

Odbor za studentske projekte i udruge: (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

-sve aktivnosti vezane za suradnju Studentskog zbora Sveu?ilišta u Zagrebu sa udrugama, te pokretanje i potpora studentskim projektima

Izvor: sszg.hr©2019 Televizija Student