Prijavi se za studij u Danskoj

array(3) { [0]=> int(986) [1]=> int(64) [2]=> int(2266) }

Trenutno se u svijetu ?ak 5 milijuna studenata školuje izvan svoje zemlje, a mnogi od njih biraju upravo malu skandinavsku zemlju poznatu po izvrsnosti i iznimno naprednom obrazovnom sustavu. Želite li saznati zašto, zakora?ite i Vi u svijet školovanja u inozemstvu!

Danska i ove godine otvora vrata mladima iz Hrvatske i nudi mogu?nost besplatnog studija bez dobnog ograni?enja. Da, dobro ste pro?itali, studij u Danskoj je besplatan, a prijave traju do 15. 3. 2016. godine.

Zašto studirati u Danskoj? Osim besplatnog studiranja, možete odabrati preko 500 razli?itih studijskih programa na engleskom jeziku. Visokoškolsko obrazovanje u Danskoj objedinjuje tradicionalna predavanja i vježbe radom na individulanim projektima, debatiranjem, rješavanjem problema, u?enjem iz konkretnih poslovnih primjera i stru?nom praksom. Kao takvo, obrazovanje u Danskoj poti?e kreativnost, inovativnost, analiti?nost i kriti?ko razmišljanje. Uz diplomu preddiplomskog studija svaki student ?e imati barem 6 mjeseci radnog iskustva u struci koje ?e ste?i u tvrtkama u Danskoj, Europskoj Uniji ili šire, a u pronalasku prakse pomaže mu i fakultet.

Uz studij u Danskoj možete i raditi, a minimalna satnica je oko 100 kuna. Ukoliko redovito studirate i radite tijekom cijele godine 40 do 60 sati mjese?no, imate pravo na državnu potporu u iznosu od oko 5.000 kn mjese?no. Drugim rije?ima, osim besplatnog studiranja, u Danskoj možete zaraditi desetak tisu?a kuna mjese?no za svoje troškove. Za sve koji se žele zaposliti u Danskoj nakon diplome neophodno je da nau?e danski jezik, a svim stranim studentima dostupni su besplatni te?ajevi danskog. BHV Education je prva hrvatska organizacija na podru?ju školovanja u inozemstvu, koja ve? 22 godine upu?uje mlade iz cijele regije na razli?ite obrazovne programe u Europu, SAD, Kanadu i Australiju. Unazad 4 godine, od pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji, savjetovali smo i upisali preko 100 polaznika iz svih dijelova Hrvatske na razli?ite studijske programe u Danskoj. Najve?i interes Hrvati su pokazali za programima vezanima za informacijske tehnologije, razli?ite vrte inženjeringa, energetike, biznisa, turizma, dizajna i arhitekture. Naši polaznici mogu izabrati izme?u 8 fakulteta koji su locirani u svim dijelovima Danske. U sklopu savjetovanja pripremamo i prevodimo cjelokupnu dokumentaciju, obavljamo operativni dio prije odlaska i me?usobno povezujemo polaznike.

Svake godine bilježimo sve ve?i broj polaznika, a na pitanje zašto ih privla?i Danska studenti naj?eš?e odgovaraju da im se svi?a odnos izme?u profesora i studenata, prakti?an rad u sklopu samog studija i život sa studentima iz cijelog svijeta. Odlazak na studij u inozemstvo baš kao bilo koje drugo putovanje, inspirirat ?e vas da vidite stvari na novi na?in. Pozivamo vas da studirate u Danskoj i ostvarite izvrsne temelje za vašu budu?u karijeru.

Za više informacija posjetite www.bhvedu.com.©2019 Televizija Student