Prijavi se na radionicu DevelopU Workshop

array(3) { [0]=> int(986) [1]=> int(64) [2]=> int(2266) }

Dvodnevna radionica DevelopU Workshop biti ?e održana 16. i 17. lipnja u Zagrebu. Organizator radionice je BHV Education, Marti?eva 13, Zagreb.

BHV je pripremio za sve mlade dvodnevnu radionicu na kojoj ?e imati priliku nau?iti kako iskoristiti svoje talente i osobine za postizanje boljeg uspjeha u školi, sportu, na poslu i op?enito u životu.

Nagra?ivani test profesionalne orijentacije Harrison Assessment Talent Solution i Radical Collaboration metodologija promijenit ?e vaš pogled na samog sebe, vaše okruženje, te na vašu komunikaciju i ostvarivanje ciljeva.

Za prijavu na natje?aj potrebno poslati motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku na education@bhv.hr ili kontaktirajte broj 099 5555 225.

o  Prepoznajte svoje osobne prednosti i izgradite svoj osobni brend

o   Spoznajte emocionalnu inteligenciju i mo? pozitivne vizualizacije

o   Nau?ite više o postavljanju ciljeva i izgra?ivanju mreže kontakata

o   Pove?ajte svoju u?inkovitost: upravljanje vremenom i postavljanje prioriteta

o   Postavljajte kvalitetnija pitanja i razvijajte intelektualnu znatiželju

o   Pripremite upe?atljiv životopis i usvojite potrebne vještine za uspješan intervju

o   Napravite fantasti?an LinkedIn profil

Više o natje?aju pro?itajte na http://www.bhvedu.com. Sretno svima!

 ©2019 Televizija Student