Prijavi se na “On the record” – međunarodni festival kratkih medijskih formi

Me?unarodni festival kratkih radijskih i televizijskih formi i tiskanih/on line istraživa?kih tekstova studenata novinarstva pod nazivom „On the Record“ održava se po ?etvrti put od 26. do 28. svibnja 2016. godine u Novom Sadu. Festival organizira Odsjek za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu s ciljem promoviranja unapre?enja kvalitetnog prakti?nog rada sa studentima na fakultetima novinarstva, razmjene iskustava i razvijanja interkulturnog dijaloga u regiji.
Na festivalu su zastupljene sljede?e kategorije:
?) TELEVIZIJSKE FORME do 10 minuta
b) RADIJSKE FORME do 10 minuta
c) ISTRAŽIVA?KI TEKSTOVI namijenjeni objavljivanju/objavljeni u TISKANIM ili
ON LINE MEDIJIMA
Me?unarodni stru?ni žiri samostalno odlu?uje i dodjeljuje nagrade festivala, a ?ine ga troje eminentnih novinara iz regije. U svim kategorijama natjecateljskog programa festivala dodjeljuju se prva, druga i tre?a nagrada te nagrada publike.
SUDIONICI FESTIVALA I PRIJAVLJIVANJE ZA FESTIVAL
Svaka obrazovna institucija može konkurirati u natjecateljskom programu sa više studentskih radova, ali studenti samostalno samo sa jednim radom u jednoj od navedenih natjecateljskih kategorija.
Prijave za sudjelovanje na festivalu podnose se najkasnije do 1. svibnja 2016. godine. 

Popunjen prijavni formular poslati elektronskim putem na e-mail adresu on.the.record021@gmail.com. Radovi se tako?er šalju elektronskim putem preko odabranog file hosting servisa (Dropbox i sl.).
Prijavu mogu poslati studenti/autori, mentori i visokoškolske ustanove, a prijavljeni radovi za festival produkcijski ne mogu biti stariji od dvije godine.
Organizator ima pravo javno prezentirati sve prispjele radove prema svojim potrebama, što je definirano i prijavom za sudjelovanje na festival koju popunjava svaki od sudionika. Za sudjelovanje na festivalu organizator sudionicima ne napla?uje kotizaciju.
Organizator zadržava pravo korištenja festivalskih radova i njihovih dijelova u svrhu promocije i prezentacije festivala. Po završetku festivala, nagra?eni radovi mogu biti objavljeni u nekoj od medijskih ku?a s kojima  festival postigne dogovor o emitiranju i na multimedijalnom portalu Univerzitetski odjek. Ukoliko rad sudionika festivala bude nagra?en, autor se prijavom na festival obvezuje da prisustvuje sve?anom uru?enju nagrada. Ukoliko je autor nagra?enog priloga sprije?en do?i na sve?anu dodjelu nagrada, dužan je na vrijeme o tome obavijestiti organizatora festivala. 

Troškove smještaja sudionika tijekom festivala snosi organizator.
Opširnije o prethodnom izdanju festivala na portalu Univerzitetski odjek i Facebook profilu:
http://www.univerzitetskiodjek.com/on-the-record/festival
https://www.facebook.com/pages/On-the-Record/


©2019 Televizija Student