Premijera predstave Sluškinje

array(2) { [0]=> int(2251) [1]=> int(986) }

Premijera predstave Sluškinje, jedan od najzanimljivijih redatelja mla?e generacije Saše Boži?a održat ?e se 8. ožujka u Polukružnoj dvorani Teatra &TD s po?etkom u 20 sati. Reprize su na rasporedu 9. i 10. ožujka. 

Nova predstava Saše Boži?a inspirirana je istoimenom dramom Sluškinje francuskog dramati?ara, romanopisaca, esejista, politi?kog aktivista i vode?eg predstavnika avangardnog teatra, Jeana Geneta. Fascinantnost Genetovih Sluškinja (1947.) leži u ?injenici da on ne govori o ?inu nasilja, niti o ubojstvu, ve? o igranju nasilja, nanovo i nanovo i nanovo. Komad generira svojevrsni beskrajni krug dominacije i pod?injenosti. Sluškinje su ujedno komad maski i zrcala, simbola i rituala, snova i transa.

Tužne, potencijalno lude sluškinje Claire i Solange, ?ija imena asociraju na svjetlo i sunce, zaokupljene su ubila?kom igrom u kojoj ne egzistiraju kao sluškinje, nego kao igra?i u igri u kojoj kreiraju same sebe, komadu unutar komada, u kojem Claire preuzima ulogu gospo?e, a Solange ulogu sluškinje. Rezultat je komad koji ispituje prirodu kazališta, potrebu gledatelja da gleda nešto što prihva?a kao iluziju no ujedno osje?a njen potencijalni realitet.

Bit komada leži u igranju uloga i izlasku iz nametnutih uloga, o hrabrosti biti netko drugi. Pitanje je, koja je razlika izme?u sluškinje i gospo?e? Redatelj kre?e od posljednjeg pitanja u suptilnu analizu današnjice. Subverzija prepoznatljivih društvenih oblika dominacije, prisutnih u komadu, postaje temeljni problem predstave. Za svoje polazište uzima ono što u toj drami ostaje nereprezentirano: pobunu koja bi rezultirala emancipacijom sluškinja i potpunim napuštanjem mehanizama služenja. Tijela reprezentirana u predstavi evociraju razli?ite vrste suvremenog podaništva: sluge sustava, ?uvare poretka ?iji identiteti tijekom izvedbe postaju izlišni. Ako su Genetove sluškinje ostale zato?ene u reproduciranju upravo onih klasnih obrazaca protiv kojih se bune, ova predstava istražuje vrste ponašanja kojima kapitalisti?ki model služenja danas dolazi u krizu pomo?u razli?itih strategija neu?inkovitih tijela.

Sluškinje, Balkon, Crnci te Paravani bave se temama spola, rase i revolucionarne politike, razvijaju?i temeljnu Genetovu opsesiju iluzijom i opresijom. Nesvakidašnji životni put (kao osu?ivani kriminalac postao je pisac) izvorište je njegova nadahnu?a, rije? je o svijetu podzemlja ?ovje?anstva, pa su njegovi likovi naj?eš?e prostitutke, zatvorenici, ubojice i društveno prezrene skupine.


Tagged:©2019 Televizija Student