Predstavljanje web aplikacije Forum stipendija

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Ideja o web aplikaciji Forum stipendija inicirana je na jednoj od sjednica Rektorskoga zbora RH zbog uvi?anja potrebe postojanja jedinstvenog mjesta predstavljanja mogu?nosti stipendiranja studenata javnih hrvatskih sveu?ilišta i veleu?ilišta kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Upravo to što je aplikacija inicirana od strane Rektorskoga zbora i objavljena pod njegovim logotipom daje vjerodostojnost informacijama koje su na njoj objavljene.

Kako je ideja o  informiranju putem Interneta današnjim generacijama mladih sigurno bliskija i zanimljivija od dolazaka na tradicionalna doga?anja poput sajmova ili smotri, pristupilo se osmišljavanju idejnog i izvedbenog rješenja web aplikacije nazvane Forum stipendija.

Aplikacija je dostupna na stranicama Rektorskog zbora i na stranicama svih sveu?ilišta, a obuhva?a cjelokupnu ponudu stipendija i sadržaje specifi?ne za pojedino sveu?ilište ili veleu?ilište. Modernog je izgleda, prilago?ena modernim tehnologijama, mobitelima i tabletima, a omogu?ava  i jednostavno pretraživanje korisnicima (prema sveu?ilištu za ?ije studente su namijenjene stipendije, prema mjestu studiranja, prema razini studija, prema podru?ju studija, prema ciljnoj skupini). Uz svaku objavljenu stipendiju nalazi se mogu?nost detaljnijeg informiranja  kao i poveznica na sam natje?aj ili na stranicu gdje je informacija o dodjeljivanju stipendije objavljena.

U glavnom izborniku nalaze se sva sveu?ilišta koja su ?lanovi Rektorskog zbora RH (poredak prema godini osnivanja). U rubrici  Suradnja  objavljene su i informacije o institucijama s kojima pojedino sveu?ilište sura?uje, a  iz ?ega proizlaze mogu?nosti stipendiranja za naše studente. Osim institucija s kojima je ve? ostvarena suradnja, ovdje se može na?i i popis onih koje oglašavaju mogu?nosti stipendiranja za naše studente bez obzira na postoje?u suradnju. Osim institucija u Hrvatskoj podrazumijeva se da ?e se ovdje na?i i inozemne institucije s kojima sveu?ilišta sura?uju ili imaju potpisane sporazume, ugovore i sl. Koje informacije ?e na?i u ovoj rubrici odre?uje svako pojedino sveu?ilište.

Aplikacija osim informacija o mogu?nostima stipendiranja studenata sadrži i druge korisne sadržaje za budu?e stipendiste poput uputa kako se pripremiti za intervju, kako napisati dobar životopis, što treba sadržavati motivacijsko pismo i sl. Na naslovnici aplikacije Forum stipendija objavljen je i promidžbeni film kao ilustracija uspješnih iskustava naših studenta dobitnika stipendije što ?e  zasigurno dobro do?i onima kojima je potreban savjet više.

Aplikacija Forum stipendija za sada predstavlja zajedni?ku platformu za predstavljanje korisnih informacija o mogu?nostima stipendiranja naših studenata na razini svih sveu?ilišta u Hrvatskoj, a nadalje ona se može nadogra?ivati ve? prema tome u kojem ?e se smjeru pokazati potrebe korisnika.  Daljnji razvoj aplikacije u smjeru uspostavljanja registra stipendista kako bi se u najve?oj mogu?oj mjeri izbjeglo višestruko stipendiranje, a cijeli proces bio transparentniji i pravedniji, a onda i razvoj suradnje s gradovima, op?inama, tvrtkama i ostalim potencijalnim stipenditorima koji bi željeli objavu svojih stipendija na Forumu stipendija, svakako su sljede?i planirani koraci.©2019 Televizija Student