Leap Intro: Kako s lakoćom isplesti mrežu poslovnih kontakata

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Društvene mreže su budu?nost. Budu?nost je sada! Vo?eno tom misli Marine Christos ju?er je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu održano predavanje „Leap Intro – Are you connected like a PRO?“ koje je prikazalo poduzetništvo i poslovanje iz komunikacijske i medijske perspektive. Predavanje je predstavljeno kao mali, obrazovni uvod u konferenciju Leap Summit koja okuplja poduzetnike, inovatore, osniva?e i poslovne stru?njake iz cijelog svijeta. Na predavanju su se okupili mladi studenti sa raznih fakulteta u Zagrebu, a tri stru?njakinje iz SAD-a, Nicole Vasquez, Marina Christos i Terra Winston su im u opuštenoj i interaktivnoj atmosferi pri?ale o njihovim poslovnim putovima, uspjesima i na?inu na koji su gradile svoju karijeru, istovremeno savjetuju?i mlade o poslovanju, razvijanju kontakata te društvenim mrežama.

Predavanje je zapo?ela Nicole Vasquez objašnjavaju?i kako stvarati dobre poslovne kontakte i kako se povezivati like a pro. Stavila je naglasak na me?usobnu komunikaciju poduzetnika i klijenata te govorila iz iskustva koje je stekla u svojoj tvrtki The Shift koja ?ini poticajni prostor za rješavanje poslovnih zadataka i me?usobnu suradnju poduzetnika. Govorila je o važnosti upoznavanja ljudi i važnosti prvog dojma, iskrenoj zainteresiranosti za suradnika te o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji koja pomaže da se razvijaju me?usobni ljudski odnosi, a to je, prema njoj, najbitnije za posao.

Kako koristiti društvene mreže za svoj poslovni uspjeh objasnila je Marina Christos, osniva?ica marketinške tvrtke Sociality za upravljanje društvenim mrežama, medijskim strategijama te web marketingom. Christos je na jednostavan i simpati?an na?in prezentirala svoje savjete o društvenim mrežama, informacije koje bi tamo trebale biti, a koje ne i kako prilagoditi mrežu sebi. Društvene mreže su u ovom dobu jako važne za posao te bi budu?i poduzetnici trebali polaziti od osnovnih temelja za stvaranje poslovnih kontakata preko njih – od svoje publike, željenog poslodavca i sadržaja kojeg tamo kreiraju. Imaju?i na umu te tri stavke lakše stvaramo pozitivan dojam o sebi i svojim poslovnim sposobnostima, a o tome ovisi budu?e zapošljavanje.

Da bi mladi ?ovjek uspio u svojoj budu?oj karijeri treba imati jasan i snažan cilj o tome što želi posti?i! Upravo je o tome govorila Terra Winston. Preko svojeg bogatog iskustva savjetnika i stru?njaka o liderskim i organizacijskim vještinama mladoj je publici pokušala razbiti stereotipe o tome kako biti uspješan u poslu te što je bitno za dobru karijeru. Trebamo znati što želimo, fokusirati se samo na ono bitno jer nitko ne može uvijek dati 100% od sebe te trebamo paziti na imidž koji gradimo. Stru?nost i vještina u poslu su jako bitni, no bitna je i motivacija. Publika je morala ispuniti zadatak gdje su mladi zapisali kako vide svoju poslovnu budu?nost, koji im je cilj i što žele usavršiti te je Winston tako kreirala interakciju s njima, a i potaknula na promišljanje. Kao poduzetnica, Winston je naglasila i ulogu žena u poslovnim vodama, a posebno se osvrnula na Hrvatsku konstatiraju?i da Hrvatska ima svijetlu budu?nost te da mladima treba dati vodstvo.

Tri stru?njakinje su na kraju predavanja mladima dale priliku za pitanja te osobne razgovore s njima, a zainteresiranih je bilo mnogo. Studenti su bili puni komentara te je tako Ante, student na Pravnom fakultetu u Zagrebu, komentirao da mu se predavanje ?ini korisno te da je ?uo stvari koje sigurno pridonose poboljšanju položaja u nekom poslu, dok je Martina, studentica tre?e godine ekonomije rekla: „Najbolja mi je bila Terra Winston koja pri?a klju?ne stvari iz poslovanja i imam osje?aj da ima više iskustva, a preostale su predava?ice pri?ale stvari koje ve? znamo i nama na ekonomiji to nije ništa novo. Predavanje je bilo korisno kao utvr?ivanje gradiva.“

 

Ovo predavanje je poslužilo kao uvod u Leap Summit koji sada svi željno iš?ekuju. Konferencija koja ?e se održati od 5.-7. svibnja u Zagrebu okupit ?e brojne investitore, poduzetnike i poslovne stru?njake poput Andrew Grilla, Andrey Shtylenka, Igora Mladinovi?a, Nikole Jela?i?a i drugih, a polaznici konferencije imat ?e priliku poslušati pri?e o njihovih poslovnim uspjesima i životnim lekcijama te nau?iti kako graditi karijeru, kreativnost i sebe.

 

Autor: Ivana Kova?evi?©2019 Televizija Student