Poziv na konferenciju “Mladi i mediji”

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Neki od stru?njaka koji ?e na konferenciji održati predavanja jesu Boris Postnikov iz Službe za javnu komunikaciju Ministarstva kulture, dr. sc. Vlasta Ilišin iz Instituta za društvena istraživanja, dr. sc. Igor Kanižaj s Fakulteta politi?kih znanosti, Filip Gospodneti? iz Foruma za slobodu odgoja i drugi stru?njaci iz podru?ja komunikacija.

Na konferenciji ?e se predstaviti i rezultati istraživanja „Mladi i mediji“ u kojem je sudjelovalo 11 zemalja iz regije, a posebno ?e se promotriti rezultati istraživanja iz Hrvatske.  U istraživanju je sudjelovalo preko 4000 mladih osoba te niz organizacija mladih, medijskih organizacija te predstavnika medija. Nakon jutarnjeg dijela konferencije, u popodnevnom dijelu mladi i stru?njaci koji rade s mladima mo?i ?e sudjelovati na radionicama s tematikom medija i komunikacije.

Za sudjelovanje na konferenciji potrebno se prijaviti putem prijavnice dostupne na linkua detaljniji raspored doga?anja mogu?e je prona?i na internetskim stranicama Foruma za slobodu odgoja. (www.fso.hr).

Konferencija se ?e se održati u prostorima zagreba?kog Sveu?ilšta (Ulica kralja Zvonimira 8) od 9:30 – 17 sati.

Ovaj doga?aj organizira se u sklopu projekta „South East Europe Youth and Media Initiative“, kojeg financira Fondacija Otvoreno društvo.

Tekst: Filip HanViše o


©2019 Televizija Student