Povratak Kinoteke, kina koje volimo

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(2251) }

Popularno zagreba?ko kino Kinoteka u Kordunskoj 1 uz ?iji su repertoar stasale generacije filmofila, nakon punih 12 godina stanke, u subotu, 22. travnja 2017. godine vra?a se na rasporede gradskih doga?anja.

Kinoteka zauzima neizbrisivo mjesto u srcima generacija Zagrep?ana, kao i u kronikama zagreba?ke kulturne scene, a rado je se prisje?aju svi koji su voljeli dobar film. Tijekom 70-ih i 80-ih Kinoteka je bila jedno od omiljenih okupljališta gradske publike. Bilo je to doba kada je Zagreb bio bogat kinima, a izlasci u mala, kvartovska kina uobi?ajena zabava i društveni ritual.

Ponovno otvaranje Kinoteke kod mnogih ?e probuditi nostalgiju – neki ?e se prisjetiti djetinjstva i mladih dana, svog prvog filma ili poljupca uz zvukove projektora, dok ?e drugima prizvati u sje?anje stare zagreba?ke izraze kao što su “tapkaroš*” ili “kartodrapec”. Nova ?e pak publika dobiti zanimljivo mjesto za dobar filmski izlazak u koje su utkane brojne pri?e ovdje ispri?ane tijekom godina.

 

Povratkom jednog od zatvorenih, ali nikad zaboravljenih kina dodatno ?e se obogatiti filmska ponuda izvan komercijalne distribucije, kao i šira kulturna ponuda Zagreba, a o?uvat ?e se i izvorna namjena dvorane koja je kao dio stambenog kompleksa u Kordunskoj izgra?ena 1939./1940. godine prošloga stolje?a prema nacrtu znamenitog zagreba?kog arhitekta Marijana Haberlea.

Program Kinoteke temeljit ?e se na oživljavanju onoga što je Kinoteka bila u prošlosti, kada je naraštajima bila sinonim za mjesto dobrog filma. Posebna pažnja posvetit ?e se prikazivanju filmskih klasika, a na repertoaru ?e se tako?er na?i dokumentarni filmovi te recentni europski i svjetski filmski naslovi. Bit ?e tu i programskih iznena?enja poput prikazivanja TV sadržaja u kinu, tzv. binge gledanje serija. Tako ?e svoje mjesto u Kinoteci prona?i sve generacije – stara i nova publika, susjedi i turisti, ljubitelji art-filmova i filmskih klasika, ali i oni naklonjeni odre?enim filmskim žanrovima ili autorima.

Do planiranog temeljitog preure?enja koje ?e uslijediti, posjetitelji Kinoteke imat ?e jedinstvenu priliku gledati vrijedne filmske naslove u izvornom ambijentu kina s retro štihom.

Cjelodnevni program otvorenja, koji ?e biti objavljen uskoro, uklju?ivat ?e tri filmske projekcije i brojne popratne sadržaje, a bit ?e otvoren za javnost.

Upravljanje kinom Kinoteka povjereno je Centru za kulturu i film Augusta Cesarca.

https://www.facebook.com/KinoKinoteka©2019 Televizija Student