POTPISAN SPORAZUM IZMEĐU FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI I GONG-A

array(3) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) [2]=> int(2249) }

Dekanica Fakulteta politi?kih znanosti, Lidija Kos- Staniši?, i izvršna direktorica GONG-a, Jelena Berkovi?, potpisale su sporazum o suradnji FPZG-a i GONG-a. GONG je organizacija civilnog društva ?iji je cilj unaprje?enje demokratskih praksi, procesa i institucija. Stoga suradnja s GONG-om za studente predstavlja priliku da znanja ste?ena u teoriji primijene u praksi. Suradnja ?e se odvijati kroz nekoliko kolegija, a aktivnosti i radionice provedene uz asistenciju GONG-a bit ?e uklju?ene i u silabuse predmeta. Posebno nas veseli to što ?e studenti novinarstva u sklopu predmeta Istraživa?ko novinarstvo, imati priliku sura?ivati i u?iti od istraživa?kih novinara s portala Faktograf.

Strateški sporazum bazira se na projektu društveno korisnog u?enja, a suradnja ?e se po?eti provoditi idu?e akademske godine!Više o


©2019 Televizija Student