Potpisan Memorandum o sporazumijevanju između Sveučilišta u Zagrebu i korejskog Sveučilišta Ulsan

array(1) { [0]=> int(2249) }

U ?etvrtak 7. sije?nja 2016. u 14 sati u maloj vije?nici Rektorata potpisan je Memorandum o sporazumijevanju izme?u Sveu?ilišta u Zagrebu i korejskoga Sveu?ilišta Ulsan. Ovim memorandumom uspostavlja se suradnja izme?u Sveu?ilišta u Zagrebu i Sveu?ilišta Ulsan u svrhu razvoja akademske i kulturne razmjene u podru?ju obrazovanja, istraživanja i ostalih aktivnosti, a u skladu su s internacionalizacijom visokoga obrazovanja.

Sve?anom potpisivanju nazo?ili su rektor Sveu?ilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, me?uinstitucijsku i me?unarodnu suradnju Sveu?ilišta u Zagrebu, dekan Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva prof. dr. sc. Mislav Grgi?, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Zvonimir Guzovi?, prof. dr. sc. Krešimir ?osi? s Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva i dr. phil. Branka Roš?i?, voditeljica Ureda za me?unarodnu suradnju Sveu?ilišta u Zagrebu.

Korejsko Sveu?ilište Ulsan predstavljali su: predsjednik Sveu?ilišta Ulsan dr. Yeon-Cheon Oh, profesor Fakulteta sociologije i voditelj suradnje izme?u Sveu?ilišta i industrije dr. Sung-Pyo Jun te dr. Joon-Keum Jung, profesor na Fakultetu javne uprave i dekan Poslijediplomskoga studija javne politike. Potpisivanju Memoranduma nazo?io je veleposlanik Republike Koreje u Hrvatskoj Nj. E. Hyung-won Suh i savjetnik iz Veleposlanstva  Che Dong-hwan.

Tako?er, zasebne memorandume o sporazumijevanju sve?ano su potpisali predstavnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveu?ilišta u Zagrebu i Fakulteta strojarstva, brodogradnje i pomorstva Sveu?ilišta Ulsan te predstavnici Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva Sveu?ilišta u Zagrebu i Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva Sveu?ilišta Ulsan.

Rektor Sveu?ilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras naglasio je važnost potpisivanja sporazuma sa Sveu?ilištem Ulsan koje je visokorangirano u svijetu i vode?e u tehni?kim znanostima, osnovano od svjetski poznate multinacionalne tvrtke Hyundai.

Dekan prof. dr. sc. Mislav Grgi? izrazio je zadovoljstvo povezivanjem Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva Sveu?ilišta u Zagrebu i Sveu?ilišta Ulsan u podru?jima elektrotehnike, elektronike i ra?unarstva te spomenuo da je intenzivna suradnja ostvarena i putem Hrvatsko-korejskoga poslovnoga kluba, ?iji je cilj promicanje i poboljšanje gospodarske suradnje izme?u Republike Hrvatske i Republike Koreje.

Dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Zvonimir Guzovi? naglasio je ?injenicu da je ova suradnja s korejskim sveu?ilištem veliki poticaj za razvoj brodogradnje u Hrvatskoj jer je brodogradilište tvrtke Hyundai jedno od najve?ih u svijetu.

Predsjednik Sveu?ilišta Ulsan dr. Yeon-Cheon Oh istaknuo je kako se ovim memorandumima uspostavljaju akademske veze prema na?elima me?usobnoga razumijevanja, uzajamne koristi, zajedni?kih interesa i me?usobno povezanih djelatnosti.

Potpisanim sporazumima oja?at ?e se i razvijati suradnja izme?u obrazovnih institucija. Ti programi uklju?uju razmjenu fakultetskoga osoblja i studenata, zajedni?ke istraživa?ke projekte, suradnju na zajedni?kim start-up projektima, zajedni?ke konferencije i promicanje akademskih aktivnosti, kulturne programe, razmjenu publikacija i drugoga materijala te ostale oblike sveu?ilišne suradnje od zajedni?koga interesa.

Razmjena fakultetskoga osoblja i studenata bit ?e regulirana posebnim ugovorima ili postoje?im programima izme?u Sveu?ilišta u Zagrebu i Sveu?ilišta Ulsan. Ugovorom se odre?uje razdoblje suradnje od pet godina.

Nakon potpisivanja Sporazuma održan je okrugli stol pod nazivom „Cooperation among academic communities and shipbuilding industry na kojem su sudjelovali predstavnici fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu, predstavnici najve?ih hrvatskih brodogradilišta i ostala akademska zajednica.

 

Tekst i fotografija: Sveu?ilište u Zagrebu©2019 Televizija Student