Palestinin jedinstveni izborni proces

Predzanji panel, sedmi po redu od 8 glavnih, interaktivnih panela, pokrenuo je godspodin Ammar Al Dwail s Birzeit Sveu?ilišta u Palestini . Bio je dio Palestinske izborne komisije, nadzornik u Sudanu, Jordanu, Libanonu 2005. I 2006.godine. Pod sloganom „One man, one vote, one time“ djelovali su palestiski izbori. Jako rijetko ih imaju te sada to žele poboljšati s novim sistemom koji ne postoji nigdje drugdje, ?ak ni u knjigama, ve? samo u Palestini. Taj model je baziran na gra?anima, zato što 60% palestinaca ne živi u Palestini. Oni se moraju se registrirati na internetu, web stranici PNC registracijske kampanje. Bit je da se daje momentum participacije na izborima. Predsjednik Carter, je za izbore koji su se održali 2005.godine, rekao da su bili najbolji, koima je svjedo?io. Sada više izbora nema zbog politi?ke situacije. Treba se posti?i dogovor sedam zemalja uklju?uju?i SAD, Izrael, Iran, Egipat, Palestinu… Njihovo zborno upravno tijelo sastoji se od devet ?lanova, uklju?uji?i gospodina Al Dwaik, a sve rade dobrovoljno. Usprkos tome što dvije razli?ite vlade vode istu zemlju, izborno povjerenstvo je još uvijek povjerljiva institucija u Palestini koja daje puno nade i obe?anja za nastavak dobre suradnje za glasovanja u budu?nosti.

Sead Arnautunovi? ?lan Centrale izbone komisije, Bosni i Hercegovini objasnio je njihov tzv. preferencijani glas na izborima. Glasa? se prvo opredjeljuje za listu, pa preferencijalnim glasom, a onda unutar te liste za pojedinca. Nije teško, ni komplicirano, ali i tu postoji problem zlouporabe. Ako bira? zaokruži više polja, taj listi? se ne?e uzeti kao nevaže?i, ve? se ne?e uzimati kao preferencijani. Kod njih postoji prvo i drugo brojanje. Prvo se broje opredjeljenja za listu, a onda za kandidata unutar te liste. Nije teško ni komlicirano, ali postoji problem zlouporabe.

Piše: Helenna Hercigonja


Više o


©2019 Televizija Student