Education USA – prednosti studiranja u SAD-u

array(2) { [0]=> int(986) [1]=> int(64) }

Institut za razvoj obrazovanja (IRO), u suradnji s Ameri?kim veleposlanstvom u Zagrebu i EducationUSA mrežom, organizira za u?enike i studente tre?i EducationUSA sajam visokog obrazovanja koji ?e se održati 5. travnja 2016. od 16 do 19 sati u hotelu Westin, Izidora Kršnjavoga 1, u Zagrebu. Posjetitelji Sajma mo?i ?e saznati sve o prednostima, ali i mogu?nostima studiranja u SAD-u. Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.iro.hr  i Facebook stranici EducationUSA Croatia https://www.facebook.com/EducationUSA.Croatia, kao i Facebook eventu doga?anja:

https://www.facebook.com/events/1023428147715886/

 EducationUSA sajam visokog obrazovanja jedinstven je doga?aj u Hrvatskoj na kojem ?e se u?enici i studenti mo?i informirati o studijskim programima i stipendijama za studij u SAD-u izravno od predstavnika 11 ameri?kih visokih u?ilišta. Tako?er, obrazovne savjetnice EducationUSA mreže i stipendisti prestižnog ameri?kog programa stipendiranjaFulbright posjetiteljima ?e pružati korisne savjete o izboru, financijskoj potpori i prijavi za studij u SAD-u.

O zna?aju ameri?kih sveu?ilišta u svijetu najbolje govori ?injenica da sveu?ilišta SAD-a ?ine više od polovice sto najboljih svjetskih sveu?ilišta prema prestižnoj  listi Academic Ranking of World Universities*. Tako?er, s preko 4.600 akreditiranih visokih u?ilišta, 21,3 milijuna upisanih studenata godišnje te rekordnih 974,926 me?unarodnih studenata u akademskoj godini 2014./15., SAD i dalje predstavlja vode?u obrazovnu destinaciju za me?unarodne studente te se nalazi na visokom  šestom mjestu u svijetu po broju hrvatskih studenata koji studiraju u inozemstvu**.

Ameri?ki obrazovni sustav veoma je privla?an me?unarodnim studentima zbog velike raznolikosti studijskih programa te posebno zbog njihove fleksibilnosti. Takozvani Liberal Artskurikulumi predstavljaju jedinstvenu zna?ajku ameri?kog sustava visokog obrazovanja. U okviru tih programa studenti najprije upisuju raznolike kolegije iz podru?ja društvenih, humanisti?kih i prirodnih znanosti pa tek kasnije tijekom studija izabiru glavno podru?je studija u kojem ?e odslušati ve?inu kolegija i naposljetku diplomirati. Na taj na?in Liberal Arts kurikulum pruža zaokruženo visoko obrazovanje koje priprema studente za karijeru u raznolikim podru?jima.

Na Sajmu ?e se predstaviti i razli?ite mogu?nosti dobivanja financijske potpore za studiranje u SAD-u. Mnoga ameri?ka sveu?ilišta nude stipendije po kriteriju akademske i/ili sportske izvrsnosti i uspjeha, ali i financijskih potreba te socio-ekonomskog statusa kandidata. Tako?er, osim pojedinih sveu?ilišta, mogu?e izvore financijske pomo?i za studiranje u SAD-u predstavljaju i privatne tvrtke, trenutni ili budu?i poslodavci, me?unarodne zaklade i organizacije te studentski zajmovi.©2019 Televizija Student