Portret slijepog studenta, Marka Gerića

Marko iz Ludbrega  tipi?an je student, tako barem za sebe govori. Stanuje u prvom paviljon studentskog doma Cvjetno naselje te voli sve što, klasi?no, vole i mladi. S 26 godina starosti trenutno završava ?etvrtu godinu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. No ipak postoji barem jedna razlika što Marka ?ini druga?ijim od drugih – njegova medicinska dijagnoza. S devet godina starosti dijagnosticiran mu je uveitis, upala srednje ovojnice oka. Sa 17 godina zapo?eo je s operacijama, a do danas mu je vid opao do te mjere da se smatra prakti?no slijepom osobom. Usprkos tomu, odustajanje nije Markova opcija. Prilog  o hrabrom Marku radila je Matea Petrovi?, a pogledajte ga ovdje.

 

Matea Petrovi?©2019 Televizija Student