Portret časne sestre

Antonija je ?asna sestra koja uspješno uskla?uje svoj redovni?ki i studentski život. Završila je predškolski odgoj te je jedno vrijeme radila u vrti?u i domu za nezbrinutu djecu u sklopu samostana na zagreba?kom Vrhovcu, Trenutno je studentica na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu. Prilog su pripremile Anamaria Batur i Lana Bene.

Z?ivot c?asne sestre studentice from TV Student FPZG on Vimeo.


Više o


©2019 Televizija Student