PORAZNA POLITIČKA PISMENOST MLADIH VIŠE GOVORI O DRUŠTVU NEGO NJIMA

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Piše: srednja.hr

 

NDH im nije fašisti?ka tvorevina, homoseksualnim osobama bi branili javne nastupe, jedini pravi Hrvati im katolici, a poštivanje autoriteta pretpostavljaju društvenom napretku. Ovo su stavovi mladih ljudi u Hrvatskoj koje nam je otkrilo istraživanje ‘Politi?ka pismenost u?enika završnih razreda srednjih škola u Hrvatskoj’.

 

Me?u hrvatskim maturantima je 64,9 posto koji smatraju da ‘homoseksualne osobe imaju privatno pravo raditi što god ho?e, ali ne bi u javnosti trebale isticati svoju seksualnu orijentaciju’. Isto tako, 49,5 posto njih bi zabranilo homoseksualnim osobama javne nastupe jer ‘tako loše utje?u na mlade’, a 40 posto bi zaustavilo svaki pokušaj sudskog progona eventualnih hrvatskih ratnih zlo?inaca iz Domovinskog rata.

 

Istraživanje ‘Politi?ka pismenost u?enika završnih razreda srednjih škola u Hrvatskoj’

 

Ove poražavaju?e brojke otkrilo nam je istraživanje ‘Politi?ka pismenost u?enika završnih razreda srednjih škola u Hrvatskoj’ koje su proveli GONG, Institut za društvena istraživanja i GOOD inicijativa (za uvo?enje gra?anskog odgoja u škole, op.a.) na reprezentativnom uzorku od 1146 maturanata.

Da nam baš i ne ‘sija Sunce’ govori i podatak da tek 57,9 posto maturanata zna da je Hrvatska parlamentarna demokracija, a njih tek 19 posto zna da Ustav mogu promijeniti ili gra?ani na referendumu ili Sabor. Nešto bolja situacija je prijateljstvima s osobama duge vjere ili nacionalnosti jer s tim problema nema 84,9 posto ispitanika. Me?utim, skoro 40 posto ih misli da je ‘hrvatska tradicija bogatija od ve?ine tradicija drugih naroda’, a preko 20 da su pravi Hrvati jedino katolici. Tako?er, 11,9 posto maturanata ne bi dopustilo ženama da zauzimaju pozicije mo?i jer im je ‘primarna uloga briga o obitelji’.

Zanimljiva je i ?injenica da ih se više od 80 posto slaže s tvrdnjom da bi se svatko od nas trebao zauzeti za rješavanje društvenih problema, a ne ?ekati da to u?ini netko drugi. Ali, s druge strane, gotovo svaka peta mlada osoba misli da sindikati ‘ugrožavanju sigurnost nas i naše države kad pozivaju na generalni štrajk’, a ?ak 65,8 kao uvjet za društveni napredak pretpostavlja poštivanje autoriteta u obitelji, školi i državi.

 

Zakazao obrazovni sustav

 

– Ovi rezultati puno manje govore o mladima, a puno više o nama kao društvu i tome što smo radili proteklih 20-ak godina, istaknuo je Berto Šalaj, ?lan Vije?a GONG-a, na predstavljanju rezultata istraživanja te dodao da obrazovni sustav ima tu poziciju u društvu da utje?e na mlade, ali da je problem što nijedne politi?ke elite, koje nose odgovornost za razvoj demokratske politi?ke kulture, do sada to nisu osvijestile.

Tako je ovim istraživanjem potvr?eno da gra?anski odgoj i obrazovanje kao me?upredmetni sadržaj ne postiže rezultate.

– 60 posto ispitanih u?enika kaže da ne poha?aju programe GOO-a, iako se Ministarstvo znanosti i obrazovanja hvali da je uvelo GOO kao obaveznu me?upredmetnu temu. To možda i nije loše s obzirom na to kakav je taj program GOO-a, istaknuo je Šalaj.

A da su potencijali obrazovanja neiskorišteni mišljenja je i Martina Horvat iz GOOD inicijative koja kaže da mladi nemaju razvijene kompetencije, da ne znaju dovoljno i da su zbunjeni i neodlu?ni oko temeljnih društvenih pitanja.

– Možemo zabrinuti ?ini li ih to podložnima manipulacijama i je li to prepreka njihovom budu?em sudjelovanju u rješavanju društvenih problema, zaklju?ila je Horvat.

?itavo istraživanje na?ite ovdje.

 

 

 

religijska samidentifikacija

 

sloboda govora

 

Tekst: srednja.hr
Fotografije: Naslovna: GONG / Screenshotovi: goo.hr


Više o


©2019 Televizija Student