Ponovljeni natječaj za stipendije za Hrvate izvan RH

Nakon poništene odluke, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je Natje?aj za dodjelu stipendija redovnim studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2013/2014.

Prijave na natje?aj kako prenosi studentski.hr podnose se po?evši od 23. sije?nja 2014. do 7. velja?e 2014. godine (uklju?uju?i i 7. velja?e 2014. godine). Kao datum podnošenja prijave uzet ?e se datum poštanskog žiga na kuverti. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one koje ne budu podnesene u utvr?enom roku, ne?e se razmatrati.

Prijave se dostavljaju isklju?ivo poštom na adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana br. 6, 10000 Zagreb, s naznakom „Natje?aj za stipendiju“.

Pro?itajte tekst natje?aja, a prijavni obrazac možete preuzeti sa službene stranice Državnog ureda.

 Više o


©2019 Televizija Student