Pomoć je stigla!

Televizija student od po?etka je bila zamišljena kao projekt u koji se mogu uklju?iti studenti svih fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu i drago nam je da se to polako i ostvaruje. Zasad nam je uvelike pomogla ekipa s Akademije dramskih umjetnosti koji su nam donjeli brojne svoje radove koje smo emitirali u programu Televizije student.

Prije nekoliko dana u posjet su nam došli i studenti sa Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva (FER), njih dvadesetak.  Pokazali smo im tv studio, režiju te kako izgleda televizijska redakcija.  Kasnije su se podijelili u manje grupe te smo ih Dejan Oblak i ja malo detaljnije uputili  u televizijski posao, kako se tamo radi, ?emu što služi i tako…

Kako smo se Dejan i ja raspri?ali ekipi i sve im objašnjavali, naišli smo na jedan problem?i?. Naime, kolege s FER-a su nam objasnili da su oni ve?inu takvih stvari, kablova, tehnike i ostalo što mi imamo i koristimo vidjeli samo u knjigama i nikada se time nisu koristili u praksi. Ali nema veze, jer ono što je najvažnije, voljni su u?iti i sigurno ?e nam biti od velike pomo?i.

U petak su nam na Televiziju došli i kolege sa studija dizajna arhitektonskog fakulteta te smo im Dejan i ja pokazivali kako radimo, a oni su odmah dobili neke ideje kako nam mogu pomo?i. Bili su zainteresirani i voljni za suradnju te smo se dogovorili s njima da ?emo im javiti kakve mi emisije u bliskoj budu?nosti planiramo imati, kako bi oni odmah mogli smišljati i raditi neka grafi?ka rješenja.

Sve u svemu, Televizija student odli?no napreduje, a studenti s drugih fakulteta koji su voljni uklju?iti se, uvelike ?e nam pomo?i u daljnjem napredovanju i stvaranju što bolje televizije!©2019 Televizija Student