Poklonite kruh gladnima

Kupite kruh u pekari i ostavite ga nekome tko nema novaca da ga kupi za sebe

Kupite kruh za poslije. Portal dobrote pokrenuo je akciju kojom možete pomo?i najugroženijima. Kad idu?i put posjetite pekaru provjerite ima li oznaku “Kruh za poslije”. Kupite kruh i ostavite ga u pekari kako bi ga osoblje moglo udjeliti nekome tko si ga ne može priuštiti. Važno je uz kruh ostaviti i ra?un kojim se dokazuje da je kruh kupljen zbog potencijalnih problema sa fiskalizacijom. Ina?e, ideja o kupnji proizvoda za poslije potje?e iz Napulja gdje su gra?ani po?eli kupovati kavu za poslije kako bi okrijepili socijalno ugrožene.

Više informacija potražite na sljede?em linku

Dora ?olakovi?


Više o


©2019 Televizija Student