PODACI O ŠKOLAMA I PROFESORIMA U ŠTRAJKU PO ŽUPANIJAMA

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(2249) }

Piše: srednja.hr

Tre?i dan štrajka prosvjetnih sindikata MZOS je po prvi puta objavio službene brojke o broju profesora u štrajku po županijama. Podaci su prikupljeni od ureda državne uprave u županijama i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, a kojima su školske ustanove slale podatke. U 604 osnovne škole u RH u štrajk je uklju?eno 35,46% radnika, a u 318 srednjoškolskih ustanova, što uklju?uje i u?eni?ke domove, u štrajk je uklju?eno 34,35% radnika.

 

Podaci se temelje na podacima zaprimljenim od ureda državne uprave u županijama, koji iste, tako?er, objavljuju i na svojim mrežnim stranicama, a možebitna razlika u broju obra?enih škola u odnosu na podatke od ponedjeljka, 28. rujna, leži u ?injenici da dio škola nije uredima dostavio podatke za svoje zaposlenike.

Prema službenim podacima u osnovnim školama od 29.183 ukupno zaposlenih u štrajku je 8.906 zaposlenika odnosno 35,46 posto. U srednjim školama ima 19.432,5 zaposlenika (op.a pola broja radi Osje?ko-baranjske županije) od kojih je u štrajku njih 34,35 posto, odnosno 5.937,5 zaposlenika. Tijek današnjeg štrajka možete pogledati ovdje.

 

Najviše štrajkaša iz Istarske županije

 

Najve?i broj profesora u štrajku dolazi iz Istarske županije gdje u osnovnim školama štrajka 53,47 posto zaposlenika, a me?u srednjoškolskim profesorima njih 59,86 posto.

Na srednjoškolskoj razini u Viroviti?ko-podravskoj županiji štrajka njih 70,37 posto i njih je najviše na toj razini me?u županijama, ali na osnovnoškolskoj razini postotak iznosi 22,32.

Nakon Istarske, najve?i broj osnovnoškolskih profesora u štrajku dolazi iz šibensko-kninske i brodsko-posavske u kojima postotak iznosi 62,67, odnosno 54,1. Bitno za napomenuti je da u u Šibeniku danas Dan sv. Mihovila te gradske škole nemaju nastavu i nisu u štrajku.

 

Najve?i broj škola održava djelomi?nu nastavu

 

Preko 34 posto osnovih škola održava djelomi?nu nastavu, dok ih gotova pola održavaju nastavu. Na srednjoškolskoj razini ?ak polovica škola održava djelomi?nu nastavu, a samo 9,7 posto je u potpunom štrajku.

Najmanje štrajkova zabilježila je me?imurska županija na obje razine. Me?u osnovnim školama malo iznad dva posto profesora uklju?eno je u štrajk, a tek 0,58 ih štrajka u srednjim školama. Niti jedna me?imurska škola nije u potpunom štrajku.

Zanimljivo je vidjeti da je ukupno 2.998 profesora od njih 48.615,5 na bolovanju što zna?i da je danas 6,16 posto profesora uzelo bolovanje.

 

Napomene za srednje škole

 

Tablicu s to?nim podacima o štrajku po županijama za srednje škole možete preuzeti ovdje.

 • Splitsko-dalmatinska županija: podatke nisu dostavile 33 škole.
 • Primorsko-goranska županija je dostavila nepotpune podatke.
 • Dubrova?ko-neretvanska županija nije dostavila podatke za srednje škole.
 • U Šibeniku je Dan sv. Mihovila pa je za gradske škole nenastavni dan i nema štrajka. Dostavljeni su podaci za ostale škole u županiji.

 

Štrajkaši u SŠ po županijama

Napomene za osnovne škole

 

Tablicu s to?nim podacima o štrajku po županijama za osnovne škole možete preuzeti ovdje.

 • u tablicu su upisani i podatci za škole s umjetni?kim programima koje su dostavile uredima podatke
 • u Varaždinskoj županiji nisu upisani podatci za KATOLI?KU OSNOVNU ŠKOLU SVETE URŠULE koja radi
 • u Li?ko-senjskoj županiji nisu upisani podatci za OŠ Lovinac jer je nenastavni dan.
 • u Primorsko-goranskoj županiji dostavljeni su podatci za 51 osnovnu školu
 • u Šibensko-kninskoj županiji do 10 sati dostavljeni su podatci samo za 13 osnovnih škola te nedostaju podatci za 10 osnovnih škola u kojima je nenastavni dan
 • od 93 osnovne škole podatke je dostavilo 68 škola (26 škola radi, 7 ne radi, a 33 djelomi?no radi, a dvije škole nisu popunile dio tablice o održavanju nastave).
 • za Grad Zagreb zaprimljeni su samo podatci za 68 osnovnih škola od ukupno 115 te u isti iskazani u tablici
Štrajkaši u OŠ po županijama
Tekst i fotografija: srednja.hr

Tagged:


Više o


©2019 Televizija Student