Početak suradnje Televizije Student sa Studijem dizajna na Arhitektonskom fakultetu

array(2) { [0]=> int(295) [1]=> int(6) }

U utorak, 20. studenog, na Arhitektonskom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu održana je prezentacija s ciljem unaprije?enja grafi?kog dizajna Televizije Student, ali i suradnje s Fakultetom politi?kih znanosti. Ideja je prona?i na?in kako bi studenti na Studiju dizajna mogli aktivno sudjelovati u realizaciji vizuala ove nove studentske televizije.

Na ovaj bi se na?in studentima dizajna omogu?ilo da svoje znanje prenesu izvan granica vlastitog fakulteta te da isprobaju svoje vještine na Televiziji Student.Više o


©2019 Televizija Student