Pobijedite strah od izlaganja u javnosti na debatnoj radionici u Rijeci!

Foto: http://foss.hr/wp-content/uploads/2014/03/cover-debata.jpgOva radionica nudi mogu?nost studentima da se oslobode straha od izlaganja pred kolegama i sudjelovanja na predavanjima. Program se sastoje od dvije razine na kojima ?e studenti imati priliku savladati osnove britanske parlamentarne debate (osnovna razina) ili usavršiti svoje debatne (napredna razina).

Poznavanje British Parliament (BP) formata debate omogu?uje sudjelovanje na debatnim natjecanjima diljem svijeta, putovanja,zabavu i upoznavanje novih ljudi. Debata uklju?uje kriti?ko razmišljanje o aktualnim društvenim pitanjima, kao što su npr.  Je li Leonardo Di Caprio zaslužio Oscara? Može li Miley Cyrus biti uzor mladima te politi?kim pitanjima (Treba li Rusija intervenirati u Ukrajini ili ne?), ali i vje?nim (ne)odgovorim pitanjima o poba?aju i eutanaziji.

Prijavite se na rdu.rdl@gmail.com i savladajte vještinu uspješne retorike!

Tekst: Matija Mlinari?Više o


©2019 Televizija Student