Plenum Filozofskog fakulteta

array(3) { [0]=> int(986) [1]=> int(64) [2]=> int(2249) }

Filozofski fakultet u Zagrebu održava plenum u srijedu, 06.04., s po?etkom u 20 sati u dvorani D7.
Svi koji su prisustvovali posljednjoj tribini o spajanju Filozofskog i Katoli?ko-bogoslovnog fakulteta sada se mogu pridružiti i ovoj akciji, a i svi ostali su pozvani i dobrodošli!

Dnevni red sastoji se od sljede?ih to?aka:
1. Ugovor o integraciji FF-a i KBF-a
2. Smjena prodekanice za znanost i me?unarodnu suradnju prof. dr. sc. Branke Gali?
3. Podrška studentskom pokretu u Beogradu u borbi protiv komercijalizacije obrazovanja
4. Sazivanje radnih grupa
5. Razno

Za one koji su manje upoznati s pojmom plenuma, radi se o otvorenom skupu kojemu mogu pristupiti svi zainteresirani koji imaju zajedni?ki problem ili trebaju donijeti zajedni?ku odluku. U plenumu svi imaju jednako pravo sudjelovanja u raspravi, donošenja odluka i izvršavanja tih odluka. Ravnopravnost sudionika plenuma odnosi se i na „tehni?ko osoblje“ plenuma: ljude koji ?e pripremiti plenum (oglasiti da se održava, rezervirati mjesto na kojem ?e se održati, priskrbiti opremu za održavanje itd.), ljude koji ?e se brinuti o raspravi za vrijeme samoga plenuma (moderirati raspravu, pratiti red javljanja, davati i po potrebi oduzimati rije?, predstavljati to?ke dnevnog reda, ?itati obavijesti, itd.) te ljude koji ?e se pobrinuti da se odluke donesene na plenumu provedu.

Svi koji nisu bili na prethodnoj tribini mogu provjeriti što su propustili u našem prilogu iz emisije Akademska ?etvrt.

Više informacija o doga?aju i samom pojmu plenuma prona?ite na službenom Facebook doga?aju: https://www.facebook.com/events/1695861844017057/©2019 Televizija Student