Plenum FFZG-a traži smjenu dekana fakulteta

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu  ju?er je održan još jedan plenum. Na ovom plenumu raspravljalo se o zahtjevima ?lanova plenuma za smjenu dekana fakulteta, a kako doznaju naši novinari, razlozi za razrješenje dekana su nedemokratska postupanja uprave i dekana po pitanju ugovora Filozofskog s Katoli?ko bogoslovnim fakultetom i suspenzija prodekanice Gali?. Ukratko, plenum smatra kako je dekan htio donijeti protustudentsku odluku potpisavši ugovor na štetu studenata.

Osim smjene dekana, na dnevnom redu bile su i teme o priklju?ivanju prosvjedu 1. maj i podršci radnicima u borbi za prava te priklju?ivanju akciji sindikata odgajateljica u borbi za njihova prava.

Sljede?i plenum održat ?e se za dva tjedna, a do tada je u planu operacionalizacija svih odluka kroz radne grupe te detaljni pregled svih dostupnih dokumenata kako bi se implementirale odluke donesene na ju?erašnjem plenumu.

 

U kratkoj izjavi pogledajte koji su planovi plenuma vezano za zahtjeve razješenja dekana njegove dužnosti:

 


Više o


©2019 Televizija Student