Pjevačka radionica: Šri Lanka s dr. Lasanthi Manaranjanie Kalingom Donom

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(2251) }

18. 2. 2017. 10-12:30 i 14-16:30 Pjeva?ka radionica: Šri Lanka s dr. Lasanthi Manaranjanie Kalingom Donom @ Teatar &TD – Velika

Ova cjelodnevna radionica pruža uvid u na?ine pou?avanja i u?enja pjesama te u dio repertoara tradicijske glazbe Šri Lanke. Neformalno glazbeno obrazovanje djece u ovoj južnoazijskoj zemlji obi?no zapo?inje u užem i širem obiteljskom krugu. Roditelji i bliži ro?aci poti?u djecu na izvo?enje glazbe i plesa te pomažu unaprijediti njihova znanja i vještine pomo?u redovite prakse. Idu?i korak ?ini po?etak formalnoga glazbenog obrazovanja u šestom razredu osnovne škole, kada djeca u?e glazbu oponašaju?i u?iteljevu pjeva?ku tehniku i razli?ite vrste melodijskih ukrasa. Formalno glazbeno obrazovanje na višim stupnjevima utemeljeno je ili na indijskoj ili na zapadnoj teoriji glazbe. Radionica predstavlja privla?an izazov za sudionike, uvode?i ih u za njih veoma neobi?an glazbeni sustav, koji po?iva na svojim pravilima i estetici. Oblikovana je tako, da omogu?i lagano razumijevanje teorijskih temelja i uživanje u prakti?nim glazbenim aktivnostima.

Participacija: 60kn. Prijave i sve informacije na edukultura.sc@gmail.com do 16. velja?e u pono?. 

Dr. Lasanthi Manaranjanie Kalinga Dona je bila predava?ica na Sveu?ilištu u Colombu i umjetnica-solistica za izvo?enje indijske klasi?ne glazbe pri Šrilanškoj radijskoj korporaciji (SLBC). Trenutno sudjeluje u nastavi etnomuzikologije na Sveu?ilištu u Ljubljani. Diplomski studij umjetni?kog smjera završila je na Sveu?ilištu u Kelaniji (Šri Lanka), a magistarski studij violine u kontekstu sjevernoindijske klasi?ne glazbe na sveu?ilištu Banaras Hindu u Benaresu (Indija). Doktorski studij iz muzikologije, s težištem na medicinskoj etnomuzikologiji i muzikoterapiji, završila je na Sveu?ilištu u Ljubljani. Kao glazbenica (violinistica, pjeva?ica) i znanstvenica nastupila je u dvadesetak zemalja Azije, Europe i Sjeverne Amerike. Predstavnica je Šri Lanke u Me?unarodnom savjetu za tradicijsku glazbu (ICTM), ?lanica savjetodavnog tijela pri organizaciji Human Dignity and Humiliation Studies, ?lanica komisije me?unarodne festivalsko-natjecateljske priredbe Glasovi zlatne stepe u ruskom Astrahanu i donedavno ?lanica savjetodavnog tijela Državne glazbene smotre za djecu s posebnim potrebama  u Sloveniji. Autorica je nekoliko znanstvenih publikacija, uklju?uju?i i knjigu Glazbeno-zdravstveni rituali Šri Lanke: njihov zna?aj za muzikoterapiju u zajednici i medicinsku etnomuzikologiju.

Radionicu organizira ženska vokalna skupina ?ipkice u suradnji sa Edukulturom Kulture promjene SC-a.©2019 Televizija Student