Otvorene prijave za Kampusijadu 2017.

array(3) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) [2]=> int(2266) }


Kampusijada 2017. održat ?e se na Kampusu Borongaj 11. svibnja 2017. u organizaciji Hrvatskih studija, Edukacijsko-rehabilitacijskog i Prometnog fakulteta. Na ovogodišnjoj osmoj Kampusijadi natjecatelji mogu birati izme?u ?ak 20 disciplina u kojima mogu sudjelovati. Zainteresirani studenti mogu birati izme?u grupnih i individualnih sportova. No, osim toga natjecateljima su ponu?ena ?ak dva kviza u kojima mogu okušati svoje znanje.


Od grupnih sportova na Kampusijadi možete birati izme?u: nogometa, odbojke, košarke, grani?ara, povla?enja užeta, nošenje jajeta u žlici, stolni tenis, stolni nogomet, trešete, briškule, kartanja bele i beer ponga. Od individualnih sportova ponu?eni su: šah, obaranje ruku, skakanje u vre?i, stolni tenis, jamb, pikado i stolni nogomet. Osim raznih sportova, mo?i ?ete se okušati u ?ak dva kviza: Kampusijada 2017. kviz znanja i kviz Najslabiji Hrvat.

Na stranici Kampusijade ?ete osim prijava prona?i i pravila igranja pojedinih disciplina te koliko se natjecatelja može prijaviti na pojedinu disciplinu. Kako ne biste propustili svoje mjesto na Kampusijadi, prijaviti se možete na ovom linku.

Kampusijada je projekt pokrenut 2009. godine na Znanstveno u?ilišnom kampusu Borongaj. Prvu Kampusijadu je organizirao Studentski centar u Zagrebu u suradnji sa Sveu?ilištem u Zagrebu, Hrvatskim studijima, Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom te Fakultetom prometnih znanosti. S obzirom na to da se s vremenom studentski život na Kampusu vratio u kolote?inu, studentski zborovi triju fakulteta (ERF, FPZ, Hrvatski studiji) odlu?ili su 2014. godine pokrenuti ovaj doga?aj koji je dokazao kako su studenti zainteresirani provesti barem jedan dan na otvorenom prostoru bez interneta i mobitela. Na natjecanjima ve? osam godina sudjeluju svi studenti Sveu?ilišta u Zagrebu, a za pripremu i realizaciju brinu se vrijedni studenti volonteri i Organizacijski odbor Kampusijade.

https://www.facebook.com/kampusijada/©2019 Televizija Student