Otvaramo vrata: Diskriminacija žena u poslovnom svijetu 8/12 (2021)

Diskriminacija pri traženju posla, ali i na poslu i dalje je dio svakodnevice mnogih žena. Diskriminacija na temelju spola, trudnoće i materinstva samo je jedan od najčešćih oblika. Helena Crnojević, bivša rukometna sutkinja, osjetila ju je na svojoj koži kada je bez ikakvog obrazloženja ili najave izbrisana s međunarodne liste sudaca.

Savjete kako se izboriti s diskriminacijom u poslovnom svijetu s nama je podijelila Petra Kontić, predsjednica udruge B.a.b.e.

Urednica i realizatorica: Ivana Turkalj