Otkrij poduzećima svoje ostvarene mogućnosti kroz eSTUDENT

array(4) { [0]=> int(986) [1]=> int(64) [2]=> int(2266) [3]=> int(2249) }

Studentska udruga eSTUDENT u sklopu projekta Zlatni indeks otvorila je natje?aj za najkreativnija umjetni?ka ili tehni?ka djela na temu Ostvarene mogu?nosti. Natje?aj traje do 4. ožujka i studentima daje priliku za predstavljanje svojih talenata pred brojnim predstavnicima gospodarske i akademske zajednice na sve?anoj ceremoniji dodjele nagrade Zlatni indeks.

Radovi mogu biti likovne, tehni?ke, dizajnerske, arhitektonske ili druge prirode. Naziv teme je “Ostvarene mogu?nosti”, a cilj rada na maštovit na?in prikazati ostvarenje studentskih potencijala te time i ostvarenje vlastitih mogu?nosti. Mogu?e je prijaviti ve? objavljene radove kao i iskoristiti ovu priliku za prvo predstavljanje u javnosti. Sva ostala obilježja rada ostavljena su domišljatosti autora.

Ako si ekonomist koji u slobodno vrijeme slika, matemati?ar koji u slobodno vrijeme kipari ili studiraš FER i u slobodno vrijeme sklapaš robote, nemoj propustiti ovu priliku kako bi se istaknuo i svima pokazao svoj talent. Natje?aj se nalazi na linku, a rad je potrebno fotografirati i/ili snimiti te, uz priloženi kratak opis ili anegdotu vezanu uz rad,  poslati na službenu e-mail adresu zlatniindeks@estudent.hr s naslovom “Za izložbu Vrt ostvarenih mogu?nosti” do 4. ožujka 2016.

Zlatni indeks je projekt u organizaciji jedne od najaktivnijih studentskih udruga eSTUDENT, u kojem studenti nagra?uju poduze?a za aktivno sudjelovanje u studentskom životu.

Budi dijelom ove studentske pri?e te je svojim radom u?ini i svojom!©2019 Televizija Student