[OSVRT] EUROPEAN YOUTH MEDIA DAYS 2014.

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

U prostorijama Europskog parlamenta u šarmantnom francuskom gradu Strasbourgu od 9. do 11. svibnja okupilo se više od 7,000 mladih kako bi razmijenili svoja razmišljanja i stavove uo?i izbora za EU Parlament koji ?e se održati od 22. do 25. svibnja 2014. godine.

TV ekipa_EYMD2013

TV Ekipa ispred Vije?a Europe u Strasbourgu! S lijeva na desno: Demetros Pogkas, Nataša Vidakovi?, Katherine Dunn, Thales Camargo, Dobriyana Tropankeva i Fabian Demicoli

Ovaj doga?aj bio bi teško ostvariv bez 120 mladih novinara iz zemalja ?lanica Europske Unije koji su marljivo izvršavali svoje novinarske zadatke – od pisanja ?lanaka za web stranicu, do fotografiranja i snimanja priloga. 

Na ovaj “event” prijavila sam se još po?etkom godine, prvenstveno iz razloga jer sam htjela promijeniti svoj stav prema politici EU i zbog vlastite potrebe da se više informiram o istoj, ali isto tako kako bih upoznala nove ljude i kako bismo razmijenili me?usobno svoja iskustva u novinarskom poslu.

European Youth Media Days prvenstveno se orijentirao na brojne kreativne radionice, debate, predavanja, te ostale aktivnosti za mlade, kao što su to koncerti na kraju dana. Ono o ?emu su mladi raspravljali bila su pitanja vezana uz nezaposlenost mladih unutar EU, digitalna revolucija i zaštita podataka, održivi razvoj, budu?nost Europe i Europa kao globalni igra?. 

Moja televizijska ekipa u koju sam bila svrstana procesom selekcije brojala je nas šestero uz mentoricu Dobriyanu Tropankevu koja nam je pomagala svojim savjetima i kritikama kak obismo što kvalitetnije ispunili svoje zadatke. Neki od nas su ve? imali prethodnog iskustva u snimanju i montaži televizijskih priloga i reportaža, dok su neki od njih pribrojani ovoj grupi iz razloga kako bi iskusili novu dimenziju novinarstva u kojoj nisu prije radili. Tako da smo svi, pa ?ak i oni koji su imali prethodnog iskustva rada u sklopu televizijskog novinarstva, mogli dodatno usavršiti svoje vještine i, dakako, pomo?i onom drugome koji nije bio prethodno upoznat s ovim poslom.

Ono što me izuzetno veseli i što vidim kao veliku prednost ovakvih radionica i doga?aja jest nevjerojatno brzo postizanje bliskosti s kolegama s kojima radite – gdje se granice svih predrasuda brišu i gdje svi pomažu svakome. Lijepo je vidjeti kako su mladi i dalje otvoreni jedni prema drugima i nesebi?no pomažu ljudima koje su tek upoznali.

Najteže tijekom ?itavog eventa mi je bilo snalaženje po EU parlamentu koji je, bez pretjerivanja- ogroman! Doslovce, svaka druga osoba koaj bi me susrela na hodnicima bi me upitala isto pitanje: “Pardon, znate li slu?ajno gdje je izlaz is parlamenta?!”. Naravno, nakon nekoliko dana smo se ve? nekako uspijeli orijentirati po katovima i dvoranama parlamenta, no svejedno, to je bila jedina stvar koja nam je pri?injavala nekakve probleme oko pronalaska mjesta debate/radionice/predavanja koje smo krenuli vizualno popratiti.

Proces montaže nakon odra?enog snimanja i unošenja snimljenog materijala u naše laptope bio je i više nego zabavan! Stresan je jedino bio dio s rokovima, no svi smo ostali prvi dan do pono?i raditi kako bismo što bolje obavili svoje zadatke i zajedno smo se nagradili na najbolji mogu?i na?in – pizzom u pono?! 🙂

Pogledajte zajedni?ki video TV ekipe kojime smo nastojali istaknuti najbolje trenutke s European Youth Media Days-a 2014.! 🙂 Sav multimedijski, odnosno video sadržaj koji smo proizveli za vrijeme trajanja EYMD-a bit ?e uru?en novoizabranim ?lanovima EU parlamenta.

Mislim da je najbolje sumirati ?itav dojam ovog eventa na na?in kako bi to moj prijatelj, Jamie Timson iz Londona rekao za vrijeme našeg posljednjeg sastanka u Strasbourgu, uo?i rastanka:

“Ovaj vikend me definitivno motivirao da ponovno poželim postati novinarem!” 

A na samome kraju pogledajte u galeriji malo detaljnije atmosferu ?itavog eventa! 🙂Više o


©2019 Televizija Student