ON THE RECORD FESTIVAL: PODIJELJENE NAGRADE

array(4) { [0]=> int(62) [1]=> int(2251) [2]=> int(64) [3]=> int(2249) }

Uru?enjem nagrada i zabavom do jutarnjih sati u zagreba?kom klubu Tvornica u petak uve?er završeno je peto izdanje festivala On the Record. U dvodnevnom druženju sudjelovali su studenti sa šest fakulteta iz ?etiri zemlje: Srbije (Sveu?ilište Beograd, Novi Sad), Bosne i Hercegovine (Sveu?ilište  Tuzla), Hrvatske (Sveu?ilište Zagreb) i Albanije (University of Tirana).


Tro?lani žiri ?inili su Ivana Dragi?evi?, urednica i voditeljica televizije N1, Marin Verši?, novinar Al Jazeera Balkans i
Jovana Zdjelarevi?, novinarka Omladinskog radija Radio-televizije Vojvodine.


U kategoriji on-line izdvojila su se tri novinarska tima koja su se potrudila ispri?ati aktualne izbjegli?ke pri?e sa svim dostupnim on-line alatima.

Žiri je odlu?io da tre?a nagrada ide u ruke Dini Zuraka i Zoranu Striki, studenti Fakulteta politi?kih znanosti i Odsijeka za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za pri?u „Na putu, daleko do doma“.
Druga nagrada pripala je timu koji je kreirao “Yolla’s European Story”. To su Petra Sr?anovi?, Barbara Ravbar i Marijana Krištof, studentice FPZG-a.
Prvo mjesto pripalo je autoricama Rebeki Lesac, Katarini Šapini i i Tijani Jakovljevi?, tako?er s Fakulteta politi?kih znanosti u Zagrebu za pri?u pod nazivom “Tragovi balkanske rute”.


U konkurenciji za kratke radijske forme tre?e mjesto osvojila je Marija Grbi? s Odsjeka za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za pri?u o „Surogat maj?instvu“.
Druga nagrada tako?er ide za Novi Sad, a pripala je Snežani ?enad i Mariji Suši?, autoricama priloga „ Muška prostitucija“.
Prvu nagradu dobila je istraživa?ka pri?a „Biznis preko granice“, a potpisuju je Filip Uzelac, Una Krli? i Ivana Berta, kolege s Odsjeka za medijske studije.


Tre?u nagradu u kategoriji TV formi dobila je Katarina Šapina s FPZG-a za prilog „Soul Food Kitchen“.
Snimljena «prljavo» i autent?no, ovo je manje poznata pri?a o volonterima koji rade i za zaboravljene – izbjeglice po skvotovima u Solunu, ali i nezaposlene i siromašne. Uspješno je poslala univerzalnu poruku o solidarnosti, koju izgovara jedan od protagonista “svi smo mi ljudi”.

Drugu nagradu dobile su Ivana Atanackovi? i Miljana Mileti? iz Beograda za pri?u “Mali Picasso”. Kratka je to news TV novinarska forma, s protagonistom dje?akom koji daje emotivnu dimenziju pri?i o “zaostalim ljudima”, nakon izbjegli?kog vala na Balkanu.

Prva nagrada odlazi u ruke ?etvero kolega sa FPZG-a Sari Kekuš, Antoniu Peni?u, Mislavu Pilsaku i Eugeniji Prši za dokumentarnu reportažu „Metamorfoze“.

U obrazloženju žirija se navodi da je u ovoj kratkoj novinarsko-dokumentarnoj formi izražen jak autorski sugestivni biljeg temi koja se u regiji dominantno „skriva ispod tepiha“. Izazovi mladih transrodnih osoba prikazani su kroz otvorena i direktna svjedo?anstva, koja se rijetko ?uju i vide, bez off-a.


Nagradu publike koju dodjeljuje TV Student dobile su studentice Fakulteta politi?kih znanosti Renata Šimi? i Rebeka Lesac za prilog pod nazivom „Prosvjed u Phoenixu“.


Više o


©2019 Televizija Student