OKO 17H ODLUKA O PREKIDU ILI NASTAVKU ŠTRAJKA

array(3) { [0]=> int(2255) [1]=> int(62) [2]=> int(2249) }

Piše srednja.hr

Ušli smo u tre?i dan štrajka prosvjetnih sindikata okupljenih u Vertikalu obrazovanja. Nakon prvih propalih pregovora u ponedjeljak, novi sastanak predstavnika sindikata i ministra Vedrana Mornara o?ekuje se danas oko 15 i 30 sati.

 

Glavni problem koji su istaknuli prosvjetari su niske pla?e te pove?anje istih za 4 posto za zdravstvene djelatnike. Smatraju da ako ima novaca za njih, da bi se trebalo prona?i novaca i za profesore. Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar ima druga?iji izra?un za pla?e profesora te misli da je prosje?na pla?a za 1.000 kuna ve?a nego kako je predstavljao iz sindikata koji je ra?una prema Državnom zavodu za statistiku, a Mornar prema mjese?nim izdvajanjima ministarstva za pla?e profesora. Javite nam se fotografijama i informacijama o štrajku na redakcija@srednja.hr.

Kako je protekao prvi dan prosvjeda pro?itajte ovdje, a kako ponedjeljak u opširnom izvještaju ovdje.

12:00 – Kada govorimo o neopravdanim satima, prosvjetari imaju pravo na štrajk, u?enici ustavnim pravom imaju pravo na informiranje i na obrazovanje. Niti gospodin Ribi? niti gospodin Mornar nemaju pravo govoriti u?enicima ho?e li dobiti neopravdane ili opravdane sate. Prema Pravilniku o tome odlu?uje razrednik. Molim sve sindikaliste i predstavnike ministarstva da ve? danas na?u rješenje. Apeliram da se s normalnom nastavom i odgojno-obrazovnim procesima krene ve? od srijede ina?e ?e se dogoditi drugi kontra efekt, a to je da ?e se nastava morati odra?ivati subotama, a ni tada putni?ke linije nisu bajne za prijevoz, rekao je Karlo Horvat, predsjednik Nacionalnog vije?a u?enika RH u emisiji Otvoreno.

11:30 Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec u sino?njoj emisiji Otvoreno rekao je kako ministar Mornar nije uspio do?i do premijera Milanovi?a koji jedini može pregovarati sa sindikatima.

– Kada smo se kona?no uspjeli sjesti s ministrom shvatili smo da Mornar uop?e nije pronaša premijera i okrenuo je jedan spin pokušavši nam objasniti kako zapravo tražimo kruha preko poga?e te kako su pla?e u obrazovanju zapravo sjajne i bajne, rekao je Mihalinec.

11:00 Nakon što je u petak OraH podržao štrajk prosvjetara, danas su to u?inili i iz ‘U ime obitelji’. Ina?e, ova je udruga registrirala i stranku pod nazivom ‘U ime obitelji- projekt Domovina’ s kojoj ?e iza?i na predstoje?e parlamentarne izbore.

–  ‘Udruga U ime obitelji podržava štrajk prosvjetnih djelatnika kao legitimni oblik borbe za vra?anje dostojanstva nastavnicima, profesorima i znanstvenim djelatnicima. Ve?ina prosvjetnih djelatnika u Hrvatskoj podu?ava u vrlo lošim uvjetima – odra?uju?i odli?an posao zahvaljuju?i svom znanju, kreativnosti i entuzijazmu – ?injenici da svoj posao doživljavaju kao poziv, a ne samo zanimanje. Pozivamo roditelje da podupru štrajk u?itelja i profesora svoje djece. Svjesni smo da je ovaj štrajk poremetio organizaciju svakodnevice naših obitelji. No, naša potpora pravu profesora na pristojna primanja u stvari je potpora kvalitetnom obrazovanju naše djece.’

10:00 Prema službenim podacima MZOS-a prikupljenima do 15h na prva dana štrajka, u petak i ponedjeljak, došlo je do pada štrajka za 13 posto u osnovnim školama i 7 posto na srednjoškolskoj razini. Me?utim, MZOS je u ponedjeljak objavio podatke sa ?ak 68 osnovnih škola manje, te 52 srednjih škola manje u istraživanju.

Uživo: Oko 17h odluka o prekidu ili nastavku štrajka
srednja.hr

9:00 U ponedjeljak poslijepodne s ministrom obrazovanja Vedranom Mornarom pregovarali su, odvojeno, predstavnici Sindikata hrvatskih u?itelja i Nezavisnoga sindikata zaposlenih u srednjim školama. Dogovor nije postignut te se štrajk nastavlja.

Ministar Mornar je nakon tog sastanka najavio kako ?e na novom susretu, koji je zakazan za danas u 15,30 sati, “pokušati ponuditi neko rješenje”.

 

(Tekst i fotografija: srednja.hr)

Tagged:


Više o


©2019 Televizija Student