Odabrani vizionari natječaja za dizajn udruge eSTUDENT

U zagreba?kom klubu Pepermint proglašeni su pobjednici projektnog natje?aja za dizajn „Vizionar“ kojega je udruga eSTUDENT organizirala u suradnji sa Zagreba?kom pivovarom i udrugom Kamensko. Devet finalista predstavilo je svoje kreativna rješenja za dizajn megaboarda za Ožujsko pivo i vizualni identitet za udrugu Kamensko. Žiri u sastavu vode?ih stru?njaka iz prestižnih hrvatskih agencija za dizajn imao je težak zadatak odabrati tri najbolja rada mladih talentiranih kreativaca koji su nagra?eni nov?anom nagradom te praksom i radionicom u renomiranim hrvatskim marketinškim i dizajnerskim agencijama.

Natje?aj „Vizionar“ u kojem su studenti imali priliku pretvoriti svoju viziju u stvarnost trajao je od 15. prosinca 2013. do 15. sije?nja 2014. godine, a u njemu je sudjelovalo preko 70 natjecatelja s razli?itih fakulteta u Hrvatskoj. Da postoji zna?ajni interes za dizajn pokazuje ?injenica da je zaprimljeno ?ak 49 radova od kojih je stru?ni žiri imao težak zadatak u gomili kreativnih rješenja izabrati one najbolje.

Udruga eSTUDENT, organizator natje?aja, smatra kako je ovaj projekt izrazito koristan i za studente i za partnere. Studenti dobivaju priliku da rade na realnim zadacima iz prakse, predstave se potencijalnim poslodavcima, osvoje prakse, ECTS bodove  i nov?ane nagrade.

izvor: eSTUDENT


Tagged: ,


Više o


©2019 Televizija Student