Od studentskog magazina Puls do prve studentske televizije u Hrvatskoj

array(2) { [0]=> int(8) [1]=> int(5) }
Drugi dan obilježavanja 50. godišnjice Fakulteta politi?kih znanosti održava se medijska konferencija ”Suvremeni trendovi u novinarstvu”. Me?unarodni skup o razvoju novinarstva u Hrvatskoj i njegovoj prilagodbi na digitalne medije otvorila je voditeljica odsjeka za novinarstvo i odnose s javnoš?u na Fakultetu politi?kih znanosti Marijana Grbeša. Sa predavanjem ”Rocky Road to Excellence” Grbeša je opisala tijek razvijanja novinarstva na Fakultetu politi?kih znanosti od njegovih samih po?etaka, 1971. godine, kada je pokrenut jednogodišnji paralelni studij novinarstva do danas: “Studentski ?asopis Puls, osnovan 1994. godine, bio je revolucionarni nasljednik listova koji su izazivali frustracije tadašnje sveu?ilišne vlasti na kritike pisanja tadašnjih mladih, a danas renomiranih imena hrvatskog novinarstva poput Klauškog, Ivane Dragi?evi?-Veli?kovi? i drugih. Preko Studentskog radija i TV studija danas smo došli i do prve studentske televizije u Hrvatskoj.”
O novim tehnologijama i prilagodbi novinarstva na digitalne tehnologije govorio je Peter Dalghren, poznati komunikolog sa Sveu?ilišta u Lundu. ”Novinarstvo uistinu prolazi kroz jako turbulentno razdoblje, s toliko mnogih aktera i novih formi izražavanja, medijske institucije se mijenjaju kao i njihovi uvjeti.” Koriste?i se sintagmom ”javnog intelektualca” Dalghren smatra da mediji sami po sebi ne stvaraju od ljudi angažirane gra?ane. ”Zapravo nas usmjeravaju ka konzumerizmu, individualiziranom ponašanju – interakciji sa sli?nim ljudima’‘ zaklju?io je.
 
Osim Dalghrena danas nastupaju poznati medijski stru?njaci i komunikolozi, Miroljub Radojkovi?, profesor na Sveu?ilištu u Beogradu,Tim Holmes sa Sveu?ilišta u Cardiffu, te doma?i predava?i i profesori Fakulteta politi?kih znanosti Viktorija Car, Tena Perišin, Zlatan Krajina, Zrinjka Peruško, Gordana Vilovi?, Igor Kanižaj i drugi.
Medijska konferencija završit ?e u slavljeni?kom tonu, sve?anim po?etkom emitiranja Televizije Student u 19 sati.
Tre?i dan velikog tjedna, 7. studenoga, u 16.30 sati, premijerno ?e se prikazati dokumentarni film o 50 godina Fakulteta politi?kih znanosti kojeg su snimili studenti novinarstva. Realizaciji filma pomogla je Hrvatska radio-televizija, ustupivši Fakultetu dio svoje bogate arhive iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stolje?a.
Na sam dan ro?endana Fakulteta održat ?e se i promocija knjige Nevena Šanti?a ?ari hrvatske politologije nastala kao posveta njegovoj 50. obljetnici. Dugogodišnji novinar i politolog potpisuje knjigu razgovora s pedeset hrvatskih politologa i komunikologa.

Više o


©2019 Televizija Student