OBRAZOVANJE U FOKUSU

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(2249) }

Kako bi u izbornoj kampanji naglasila važnost obrazovanja i potaknula stavljanje te važne javne politike u fokus medija i op?e javnosti, GOOD inicijativa organizira predstavljanje i su?eljavanje izbornih programa

OBRAZOVANJE U FOKUSU

u utorak 3. studenog 2015. od 10:00 do 12:00

u Velikoj dvorani Novinarskog doma, Perkov?eva 2 u Zagrebu.

Pod moderacijom Julie Veble Miki?, debatne sutkinje i trenerice, u predstavljanju predizbornih programa na temu obrazovanja te su?eljavanju o cjelovitoj kurikularnoj reformi, gra?anskom odgoju i obrazovanju te financijskim aspektima sudjeluju:

 

1. Gordana Rusak, MOST

2. Ivan Buljan, ORaH

3. Josip Kregar, Uspješna Hrvatska

4. Jelena Pavi?i? Vuki?evi?, Bandi? Milan 365-NV-ID-SU

5. Dušan Cvetanovi?, Živi zid

6. Roko Andri?evi?, Hrvatska raste

7. Olivera Maji? Jurkovi?, Domoljubna koalicija

8. Jadranka Sabljak, HDSSB

8. Predstavnik/ca, IDS-PGS

 

Na kraju ?e osvrt na kvalitetu argumentacije i me?usobnog uvažavanja oponenata iz perspektive sutkinja u debatama mladih dati Gabrijela Marti? i Anastazija Stupar, ?lanice Hrvatskog debatnog društva. Provjeravanje ?injenica koje ?e se iznositi u su?eljavanju radit ?e Petar Vidov za Faktograf.hr.

Su?eljavanje ?e se mo?i pratiti putem Facebook eventa i livestreama na Youtube kanalu GONG-a. Elektroni?ki mediji mo?i ?e snimati su?eljavanje putem mix-pulta u režiji Novinarskog doma. Snimka su?eljavanja u integralnoj i skra?enoj verziji bit ?e dostupna za besplatno preuzimanje na goo.hr tijekom popodneva, u utorak 3. studenoga, u produkciji Blanka – filmskog inkubatora.

GOOD inicijativa okuplja organizacije koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima te se zalažu za sustavno i kvalitetno uvo?enje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko gra?anstvo u odgojno-obrazovni sustav. Od po?etka školske godine provodi informativno kampanju „Nau?imo biti veliki“ u sklopu koje su napravljeni edukativni video spotovi te objavljeni i raspravljeni rezultati istraživanja o politi?koj pismenosti maturanata i op?e populacije.

 

Tekst i fotografija: GOOD inicijativaViše o


©2019 Televizija Student