Objavljen natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Rektorat Sveučilišta u Zagrebu

Prijavite svoj rad za Rektorovu nagradu!

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2020./2021. Pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Također, u trenutku prijave rada moraju imati status studenta.

Rok za prijavu na natječaj je srijeda, 30. lipnja 2021. do 16 sati.

Radove možete prijaviti popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, a sve informacije možete pronaći na stranicama Sveučilišta.