Obilježava se Tjedan Izraela

Tjedan Izraela je kulturna manifestacija koju Židovska op?ina Zagreb organizira ve? sedamnaestu godinu zaredom. Ove je godine zapo?ela u Gliptoteci sa izložbom Židovi i Zagreb.

Novinarka: Nina Lelas

Snimatelj: Petra  Buljan


Više o


©2019 Televizija Student