O Televiziji Student

Stvori svoju televiziju

Televizija student je projekt za mlade, znatiželjne i kreativne pojedince unutar akademske zajednice s ciljem produžetka nastavnog procesa, osiguranja mogu?nosti prakti?nog
usavršavanja za budu?e novinare, medijske djelatnike i mnoga druga zanimanja u medijskim ku?ama – od grafi?kih dizajnera do inženjera, te inovativna i neprofitna platforma koja osigurava mladima prostor za djelovanje.
Televizija Student prva je studentska televizija u Hrvatskoj i regiji, nastala na iskustvima najuglednijih ameri?kih i zapadnoeuropskih studija novinarstva, koji su zaklju?ili da je upravo ovakav vid prakti?nog obrazovanja najkvalitetniji na?in obrazovanja budu?ih novinara i srodnih zanimanja potrebnih za funkcioniranje potrebnih televizija.

Televizija je po?ela s emitiranjem 6. studenog 2012. Nakladnik i osniva? Televizije student je Fakultet politi?kih znanosti, a TV Student je kao naprofitni medij registrirana u Upisniku Vije?a za elektroni?ke medije i time stje?e formalno uporište za emitiranje programa. Ambicija Televizije Student je da preraste u pravu Sveu?ilišnu televiziju, prona?e dodatni prostor i uklju?i u proizvodnju programa i što više sastavnica Sveu?ilišta u Zagrebu.

Programski sadržaj ?ine emisije proizvedene u okviru nastavnih aktivnosti studija novinarstva i programski sadržaji proizvedeni na drugim fakultetima, izme?u ostalog Akademije dramskih umjetnosti, Studija dizajna Arhitektonskog fakulteta, Hrvatskih studija, FER-a (KSET), itd. Prostor je otvoren i drugim sadržajima koji odražavaju svjetonazor, ideje i umjetnost novih generacije, a nastale su u neovisnim produkcijama. Inovativnost i kreativnost ovog projekta pokazuje se ne samo u inovativnim formatima emisija, nego je to prvi studentski kanal koji televiziju promatra ne više kao klasi?ni medij, nego svoje sadržaje prilago?ava televizijskoj distribuciji i multimedijskim platformama.

Glavni urednik Televizije Student je poznati televizijski novinar, filmski autor i predava? na
FPZG-u Igor Mirkovi?, a voditeljica projekta i ustrojbene jedinice TV Student na FPZG-u je
dr.sci Tena Perišin, nastavnica, ali i dugogodišnja novinarka i urednica HRT-a. Na stvaranju programa TVS sudjeluju i drugi medijski profesionalci, kao npr. Daria Marjanovi? urednica
Glasa Hrvatske i nastavnica na predmetu Konvergencija, Višnja Skorin predava? tv montaže i videonovinarstva, Robert Knjaz.
Ono po ?emu je Televizija Student specifi?na jest da ona ne proizvodi isklju?ivo program –
ona prije svega stvara novinare – novinare budu?nosti, novinare nove generacije.

tv studentiViše o


©2019 Televizija Student