Novosti u Pravilniku za državne stipendije

Ove akademske godine mnogo studenata ostalo je zbunjeno izostankom objave natje?aja za državne stipendije. Natje?aj se ina?e svake godine redovito objavljuje u periodu izme?u studenog i prosinca. Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta smo saznali kako se natje?aj planira otvoriti 13. sije?nja. Sve relevantne informacije o natje?aju, kao i izmjene, mo?i ?ete saznati na službenim stranicama MZOS-a.

U pravilnik su unesene nove odredbe koje su važne stavke za sve studente te ovim putem upozoravamo studente da svoju pažnju usmjere na pažljivo iš?itavanje dokumenata koji ?e biti objavljeni. Kada smo izvještavali o publikaciji ”Financiranje visokog obrazovanja i socijalna dimenzija u Hrvatskoj: analiza i preporuke” (originalni ?lanak možete pro?itati ovdje), istaknuli smo kako ?e Ministarstvo sa ušte?enih 18 milijuna povisiti iznos stipendija ove godine, tako da ?e pojedini iznosi stipendija od ove godine iznositi 1200 kuna.

Stipendije ?e se ispla?ivati u mjese?nim obrocima za razdoblje od 1. sije?nja do 30. rujna teku?e prora?unske godine, a studenti ?e se svake godine iznova prijavljivati na natje?aj. Ministarstvo nam je pružilo još jednu informaciju o izmjenama pravilnika – prijava za natje?aj ?e se odvijati putem elektroni?kog obrasca, s kojim ?e se ubrzati sam proces prijave.

”Kompletna dokumentacija u svezi objave natje?aja je pripremljena, jedino se ?eka završna potvrda o funkcionalnosti nove aplikacije u svezi novog na?ina prijavljivanja na natje?aj.” – Ured za odnose s javnoš?u MZOS-a

Ministarstvo planira dodijeliti minimalno 2650 državnih stipendija te se nadaju da ?e ovako olakšati financijske brige mnogih studenata koji ?e ostvariti pravo na državnu stipendiju. Sve izmjene pravilnika nastupile su u skladu sa javnom raspravom, a prijedloga promjena su dostavili glavni tajnik Hrvatskog katoli?kog sveu?ilišta doc.dr.sc. Roko Mišeti?, studentica Ana Gusi?, predsjednik Vije?a studenata veleu?ilišta i visokih škola RH Toni Ganjto, voditelj programa Instituta za razvoj obrazovanja Thomas Farnell, predsjednica Udruge Zamisli Svjetlana Marijon, Ivona Mijatovi? i Petra Marija Radelj.

Izvor: Studentski.hrViše o


©2019 Televizija Student