Novi rektor Sveučilišta u Zagrebu

Profesor Stjepan Lakušić, donedavni dekan Građevinskog fakulteta, stupio je na dužnost rektora Sveučilišta u Zagrebu. Na toj je dužnosti zamijenio prof. dr. sc. Damira Borasa, koji je dužnost rektora Sveučilišta u Zagrebu obnašao od listopada 2014. godine. 

Mandat novoga rektora Lakušića trajat će četiri godine, do 30. rujna 2026.

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić
Stjepan Lakušić, novi rektor Sveučilišta u Zagrebu
Foto: Duje Kovačević, srednja.hr