Novi način punjenja mobitela – bežično!

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Foto: smartphonehrvatska.com

Tvrtka, na ?ijem ?elu se nalazi hrvatski znanstvenik Marin Soja?i?, uspjela je na temelju rada znanstvenika s MIT-a iz 2007. izvršiti prijenos energije bez žica. Za koju godinu taj bi na?in trebao postati komercijalan i široko upotrebljiv. WiTricity, kao i druge kompanije sli?nog profila, nastoji prona?i u?inkovit na?in za prijenos energije beži?nim putem kako bi na taj na?in smanjili koli?inu kablova i nespretnost rukovanja njima. Tako?er, na taj na?in bi se omogu?io brži prijenos energije na udaljenija mjesta bez velikih gubitaka, a i ujedno bi se smanjilo one?iš?enje zbog kablova koji su postavljeni u morima.

WiTricity nije jedina tvrtka koja nastoji razviti ovakav prijenos. Toyota je u velja?i najavila da su u procesu testiranja beži?nih postaja za punjenje hibridnih automobila. Automobil bi se morao samo zaustaviti na mjesto iznad punja?a koji bi bio smješten na tlu. Djeca ?e nas pitati – ‘zašto se to zove beži?no’, kaže Hall. Djeca koja ?e rasti za nekoliko godina nikada ne?e morati koristiti kablove za punjenje ure?aja strujom.

Tekst: Mario SolomunViše o


©2019 Televizija Student