Nova platforma za mlade inovativne istraživače

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

U Rektoratu Sveu?ilišta u Zagrebu predstavljena je online burza studentskih istraživa?kih radova kao dio projekta MARATON. Online burza  mjesto je za povezivanje inovativnih poduze?a i organizacija, studenata i u?enika, te istraživa?a u poduze?ima i istraživa?a-mentora, a možete pridružiti joj se možete na www.studentsforindustry.eu .

screenshot http://studentsforindustry.eu/hr/

Cilj online burze je uspostavljanje komunikacijskog kanala izme?u studenata i poduze?a. U online bazu poduze?a unose konkretne zadatke i probleme s kojima se suo?avaju, nakon ?ega se studenti mogu prijaviti za rješavanje tih zadataka. Osim rješavanja zadatka, na taj na?in mogu položiti seminarski i završni rad ili praksu uz pomo? mentora na fakultetima.

Burza je potpuno besplatna te dostupna na dva jezika, hrvatskom i slovenskom, što omogu?uje povezivanje poduze?a iz obje zemlje.  Na taj se na?in želi potaknuti uspostava partnerskih odnosa u podru?ju provedbe projekta, ali i zadržavanje kvalitetnih stru?njaka u regiji.

Uz prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveu?ilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenka Šimpragu, online burzu studentskih istraživa?kih radova predstavili su
voditeljica Ureda za transfer tehnologije i  koordinatorica projekta na Sveu?ilištu u Zagrebu dr. sc. Vlatka Petrovi? i predstavnik tvrtke  Altpro d.o.o.  Petar Milas.

Projekt MARATON, u sklopu kojeg je burza nastala, provodi se od prosinca 2013. do lipnja 2015. Nastao je kao odgovor na prepreke u procesima inoviranja i ja?anja konkurentnosti poduze?a u Hrvatskoj i Sloveniji.

Projekt se provodi u okviru europske teritorijalne suradnje Slovenija-Hrvatska 2007-2013, a sufinancira ga Europski fond za regionalni razvoj i Ured Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku (SVRK).


Više o


©2019 Televizija Student