Nova emisija: Kultura ≠ tortura

array(1) { [0]=> int(295) }

Kultura nije torura

Emisija ?e se baviti kulturnim doga?ajima i zanimljivostima, a svaka ?e obra?ivati drugi aspekt umjetnosti poput slikarstva, filma, plesa i glazbe. Glavna je ideja emisije prikazati druga?iju sferu umjetnosti te informirati gledatelje o temama koje im ina?e nisu toliko bliske.

“Na ideju za emisiju došli smo zahvaljuju?i ostvarenoj suradnji s web portalom kulturpunkt.com”, isti?e urednica Marina Nikoli? te dodaje: “mogli bismo re?i da su nas oni uveli u svijet suvremene umjetnosti, što je Televizija Student u potpunosti podržala i omogu?ila nam da radimo ovu emisiju.”.

Emisija koju vodi Atesa Vicki? sadržavat ?e zanimljive priloge i intervjue, anketu naziva “Tko zna-zna”, preporuke te zanimljivosti. Tako se u prvom izdanju, koje je emitirano 9. ožujka, moglo saznati nešto više o izložbi Siniše Labrovi?a te o Zagreb Doxu. Gra?ani su pak u sklopu ankete odgovarali na pitanje “Što je MSU” i “Koju biste knjigu preporu?ili gledateljima?”, a intervjuirani gost u studiju bio je Filip Šovagovi?.

Tako?er, unutar same emisije djeluje i redakcija koja ?e se u svakoj emisiji posebno posvetiti temama iz svijeta glazbe.

Novinarke koje ?e gledatelje voditi kroz svijet kulture su Marina Nikoli?, Atesa Vicki?, Matina Tenžera, Monika Injac, Ena Bebek, Petra Fran?ina, Iva Lapi?, Corrina Rus, Nicole Ristovi? i Sandra Pudja, a vi samo morate biti pratiti Televiziju Student svaki petak u 21 sat.

Tekst: Stela Lechpammer
©2019 Televizija Student