Obnova Lepušićeve

 

Naši novinari provjerili su kako napreduje obnova stare zgrade fakulteta Političkih znanosti u Lepušićevoj.

 

Novinarka: Helena Ćatić

Snimateljica: Lucija Barbarić

Produkcija: Televizija Student, listopad 2023.