Javna tribina Studentskog zbora FBF-a "(NE)pogrešivi doktor Google - od prehlade do tumora"

Studentski zbor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u utorak 24. svibnja 2022. godine organizira javnu tribinu s temom "(NE)pogrešivi doktor Google - Od prehlade do tumora".

Događaj je u potpunosti besplatan te je namijenjen široj javnosti. Održat će se u velikoj dvorani Kaptol Boutique Cinema, od 16 do 20 sati. U sklopu tribine će se održati i plenarno predavanje nakon kojega slijedi moderirana rasprava. Na tribini sudjeluju vrhunski stručnjaci iz različitih područja zdravstva.

Cilj je preispitati ulogu takozvanog pacijenta stručnjaka, njegove zdravstvene pismenosti i kritičnog sagledavanja informacija koje su mu na raspolaganju. Tu spadaju pitanja poput koji su to izvori informacija i možemo li uopće danas u vremenima interneta i društvenih mreža ozbiljno razmišljati o relevantnim izvorima ili pak treba li i može li uopće pacijent biti u potpunosti ravnopravan partner i dionik u procesu liječenja?

Moderator rasprave bit će Anita Galić, mag. pharm., univ. mag. admin. sanit. Plenarno predavanje će održati izv. prof. dr. sc. Miranda Sertić, univ. mag. pharm. s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, a u raspravi će joj se kasnije pridružiti Dragan Maloševac, dr. med., spec. hitne medicine, dr. sc. Katarina Fehir Šola, univ. mag. pharm., Martina Bonevski, mag. pharm. ispred Hrvatske udruge proizvođača bezreceptnih proizvoda te Ivica Belina, prof. edukac. reh. ispred Koalicije udruga u zdravstvu.

Više informacija je dostupno na Facebook stranici događaja, a prije dolaska na tribinu potrebno se prijaviti putem Google obrasca.