Bipolarni poremećaj

Tena Sakar Vukić boluje od bipolarnog poremećaja više od 15 godina. O psihičkim poremećajima nije lako pričati, ali o njima se treba pričati! Tena je prva osoba u Hrvatskoj koja je o tome progovorila javno.

Novinarka: Živa Bajsić

Snimateljica: Maristela Baričević

Produkcija: Televizija student, travanj 2022.