Noć muzeja u Vrapču

Klinika za psihijatriju Vrap?e u Zagrebu, naša je najve?a i najstarija psihijatrijska ustanova sa 135 godišnjom povijesti i tradicijom te jedina je namjenski gra?ena za psihijatrijske bolesnike.

U krugu Bolnice nalazi se Muzej Bolnice Vrap?e, a uz njega postoji još jedan manji muzej iz kojeg je davno potekla cijela pri?a o potrebi osnivanja ovakvog muzeja, ?uvanja radova bolesnika, te pri?a o povijesti psihijatrije. Uz Muzej postoji i Galerija „Slava Raškaj“.

d357960d3865d9c5e89277fe91682a4f

photo: www.vecernji.hr

Radi se o  zanimljivom Muzeju ?iji vas izlošci vode kroz dugogodišnju povijest ove psihijatrijske ustanove, podsje?aju?i na nekadašnje terapijske metode, alate i postupke, te svjedo?e?i o evoluciji gra?anske i medicinske svijesti kad su posrijedi psihi?ki bolesnici.

Kako je tema No?i muzeja bio Tesla i njegovi izumi, tematski su povezali korištenje elektri?ne energije u medicini, posebice psihijatriji.

U Vrap?u su se lije?ili neki od najve?ih hrvatskih umjetnika poput Slave Raškaj, Marije Novakovi?, Vladimira Vidri?a i Andrije Harambaši?a, pa tako u muzeju možete vidjeti i neke od njihovih radova i saznati njihovu povijest bolesti.

Autor: Andrej MokosViše o


©2019 Televizija Student